Spoorlijn                  Takanun - 218                  Thailand

 

                                                                                                                                                                         2-3-2012

 

Andere benamingen

Takunun, Takanon, Takamen, Dha Kanum, Tha Kanun

 

Hoofdkwartier van afdeling/groep VI

 

Ligging

Takanun lag 218 km van Non Pladuk. Het kamp was ondergebracht in tenten en barakken. Er waren hier 3 kampen op enige kilometers van elkaar: op 203, 206 en 211 km. Naast Kamp 206 was het kamp van de Japanse genie. Uit de dagboeken en rapporten is niet altijd duidelijk om welk subkamp het gaat; daarom is hier (voorlopig) sprake van één kamp.

 

Kampcommandanten

Ino

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1942

Bang Pong – 5

 

 

 

kr (1)

xx-03-1943

Kinsayok – 171

 

 

 

kr

03-05-1943

Bang Pong – 5 (2)

 

 

 

kr

14-05-1943

Wan Lun – 68 (3)

 

500

 

kr (4)

xx-06-1943

Kinsayok – 171

 

 

 

kr

19-07-1943

Kinsayok – 171

 

 

 

kr (5)

xx-08-1943

 

Namayo – 229

 

 

kr

01-03-1944

 

Chungkai – 57

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

kr = krijgsgevangenen

(1) Engelsen en Australiërs

(2) lopend: vertrek 19-04-1943, in groepen van 200, marsen van 25 km/dag

(3) lopend in 10 dagmarsen

(4) groep van minst zieken uit hospitaal Chungkai (vertrek aldaar 04-04-1943)

(5) groep Winnemuller

 

Werkzaamheden

April 1943: bomen kappen

Mei-juni 1943: aanleg spoordijk, aanleg sleuf door de rotsen

 

Omstandigheden

voeding                 juni 1943: beter door begin regentijd (beter transport op de rivier)

wonen                   gammele barakken

water                     goed, schoon

zieken                   per boot of motortrein naar beneden

cholera                 180 doden in één maand

 

Literatuur

Coast, John - Railroad of death, 1946, pg 109 (kamp 203: mei-juli 1943, kamp 211: tot februari 1944)

Evers, Cornelis B. - Death Railway, 1993, pg 44 (uit Kinsayok maart 1943, voetreis 19.04.43)

Fluiter, H.J. de in Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorweg, o.a. pg 123 (mei 1943)

Fluiter, H.J. de in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorlijn, 2001, o.a. pg 121-128 (mei-juni 1943)

Hardie, Robert – The secret diary, 1983, pg 91-134

Kannegieter, Adriaan - Verslag 3e druk, pg 64-65 (juni-juli 1943)

Mills, Roy – Doctor’s diary, 1994, pg 86 e.v.

Porte, H. - De gele hel, 1946, pg 61-77

Sorgdrager, Donald - Kamperen bij oom Nippon, NIOD, IC 081846, pg 95 (doorgangskamp 05.08.43)

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 626

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in WOII, 1994, pg 242

Winnemuller, J.B.W. - Behind the clouds shines the sun, NIOD, IC 081852, pg 88-108 (juli-december 1943)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 112

 

Plattegrond

Mills, Roy – Doctor’s diary, 1994, pg 85.

 

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg