Spoorlijn                    Tamuan - 39                   Thailand

 

                                                                                                                                                                         1-9-2012

Andere benaming

Tamuang, Tamoan, Tha Muang

 

Ligging

Dit kamp lag 39 km van Non Pladuk. Dit kamp werd in april 1944 het grote hospi­taalkamp (in plaats van Tarsao-130). Het bestond uiteindelijk uit 30 barakken, met een omheining en een diepe gracht er om heen; iedere barak had toen schuilloopgraven. In augustus 1945 werden in dit kamp alle krijgs­gevangenen uit de omgeving verzameld.

 

Kampcommandanten

kolonel Ishi

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

ZIEKENKAMP

 

 

 

 

xx-04-1944

Tarsao – 130

 

 

 

kr

xx-06-1944

 

Singapore (1)

 

 

kr (2)

xx-05-1945

Chungkai – 57

 

 

 

kr

15-06-1945

 

Thail: Pratchai

?

 

kr (3)

15-06-1945

 

Niki-Niki 282

500

 

kr (4)

 

EVACUATIEKAMP

 

 

 

 

20-08-1945

Kanchanaburi – 50

 

60

 

ex-kr (5)

22-08-1945

 

 

 

4500 (6)

ex-kr

15-09-1945

 

 

 

3600 (7)

ex-kr

xx-xx-1945

 

Evacuatie

 

 

ex-kr (8)

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

ex-kr (9)


ex-kr=ex-krijgsgevangenen,  kr = krijgsgevangenen

(1) met bestemming Japan

(2) de meest gezonde mannen van het gehele kamp

(3) groep officieren o.a. J.M.Cannoo (arts)

(4) voornamelijk Nederlanders (reparatieploeg, zie Cannoo))

(5) officieren, die de leiding van het kamp overnamen van de Japanners

(6) 2500 Nederlanders, 2000 Engelsen en Australiėrs, 3 Amerikanen

(7) 2964 Nederlanders, 516 Australiėrs, 110 Engelsen

(8) Engelsen en Australiėrs

(9) Nederlanders

 

Omstandigheden (Ziekenkamp)

voeding                 redelijk goed

wonen                   in barakken

geestelijke zorg   dominee Oranje, pastoor Vergeest

recreatie                              voetbal op middenterrein; bijeenkomsten, zingen, lachen verboden

familiecontact     Nederlanders ontvangen slechts sporadisch post, Engelsen ontvangen veel post via IRK

 

Literatuur (Ziekenkamp)

Cannoo, J.M. – Bushido, 1947, pg 215 (groep naar Pratchai en groep naar Niki-Niki 282)

Clarke, Hugh V. - A life for every sleeper, 1986, pg 70 (juni 1944), 79 (sept. 1945), 98 (augustus 1945)

Coast, John - Railroad of death, 1946, pg 237 (augustus 1945)

Kloėr, R.G. in J.M. van Wijk - Dwangarbeid, 1999, pg 291 (juni 1945)

Muller, H.A.L. - Verslag, NIOD, IC 048887 (april 1944-februari 1945)

Veer, E.J. en E.E. van der - Een man zonder ring, 1995, pg 63 (mei 1944, mei 1945)

Vos de Wael, E.G.K.L. - Verslag, NIOD, IC 001033 (april 1944-januari 1945)

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 634 (hospitaalkamp)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, POW-kamp 244

Winnemuller, J.W.B. - Rapport, NIOD, IC 035076 (voorjaar 1944)

 

Literatuur (Evacuatiekamp)

IRK-rapport No 1 - Activities in Siam, aug. 1945, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned-Indiė, Doos 2, Map 2

IRK-rapport No 2 - Activities in Siam, aug. 1945, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned-Indiė, Doos 2, Map 2

Lumičre, Cornel - De tolk, 1981, pg 224-232

Schouten, C. - Geschiedkundig overzicht van RAPWI, NIOD, IC 081820, pg 159-160

Siam Missie, feb, 1946, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indiė, Doos 1, Map 5

 

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg                Thailand