Spoorlijn                  Tamuron - 244                 Thailand

 

                                                                                                                                                                         20-8-2011

Andere benamingen

Tha Mu Ron, Tamuron Part, Tamuron Pato

 

Ligging

Dit kamp lag 244 km van Non Pladuk. Het was ondergebracht in barakken.

 

Kampcommandanten

 

Kampbewaking

 

Kampleiding

 

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

 

 

 

 

kr

 

 

 

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr = krijgsgevangenen

 

Werkzaamheden

Mei-juli 1943 (?): aanleg spoordijk

Augustus 1943: geen werk meer, kamp grotendeels verlaten

 

 

Omstandigheden (mei-juli 1943)

                             

 

Omstandigheden (augustus 1943)

wonen                   half ingestorte barakken, slapen onder de baleh-baleh

 

Literatuur

Sorgdrager, Donald - Kamperen bij oom Nippon, NIOD, IC 081846, pg 97 (doorreis 09-08-1943)

 

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg