Spoorlijn          Thanbyuzayat – 415 (0)              Birma

 

 

                                                                                                                                                                         12-2-2017

Andere benaming

Thailand 3B (sinds 16-8-1942)

 

Hoofdkwartier van Thailand III

 

Ligging

Thanbyuzayat lag aan de bestaande spoorlijn van Ye naar Moulmein (beide aan de kust); hier begon de aanleg van de Birmaspoorlijn in de richting van Thailand.

Het kamp (een oud koelikamp) bestond uit een werkkamp (inladen van bouwmateriaal) en een hospitaal­kamp (opvang van zieken uit de werkkampen langs de Birmaspoorlijn). Het was het hoofdkwartier van afdeling/groep III aangeduid (totaal ongeveer 10.000 krijgsgevangenen ver­spreid over 100 km spoorweg: 200 groepen van 50 man).

 

Kampcommandanten

kolonel Nagatomo (hoofd van afdeling/groep III)

 

Kampbewaking

Koreanen (o.a. “De Schreeuwer”)

 

Kampleiding

brigadier A.L.Varley (voor gehele afdeling/groep 3)

 

Tolk

Cornel Lumiere

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

WERKKAMP: inkomend

 

 

 

xx-06-1942

Moul: Gevan (1)

 

1500

1500

kr (2)

xx-08-1942

Moul: Gevan (3)

 

4700

6200

kr (4)

xx-10-1942

Moul: Gevan (5)

 

1800

8000

kr (6)

xx-11-1942

Moul: Gevan (7)

 

1800

10.000

kr (8)

xx-12-1942

Moul: Gevan (9)

 

1000

11.000

kr (10)

xx-01-1943

Moul: Gevan (11)

 

2000 (a)

13.000

kr (12)

 

WERKKAMP: uitgaand

 

 

 

24-09-1942

 

Wegali – 407 (8)

1400

 

kr

25-10-1942

 

Hlapauk – 397 (18)

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-06-43 (b)

 

 

 

0

kr

 

ZIEKENKAMP

 

 

 

 

22-06-1943

 

Wegali – 407 (8)

 

 

zkr

22-06-1943

 

Hlapauk – 397 (18)

 

 

zkr

22-06-1943

 

Aparon – 332 (83)

 

 

zkr

22-06-1943

 

Anga-2 – 315 (100)

 

0

zkr

kr = krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen

Anga-2=Anganum-2, Moul=Moulmein

(1) Groep 2, aankomst met Celebes Maru 2

(2) 1500 Australiërs (A- Force onder leiding van brigadier A.L.Varley)

(3) Groep 1, aankomst via Tavoy met 4 schepen

(4) 3000 Australiërs, 500 Engelsen, 1200 Nederlanders

(5) Groep 3, aankomst met Maebashi Maru 1

(6) 1500 Australiërs, 200 Amerikanen, 100 Nederlanders

(7) Groep 4, aankomst met Tacoma Maru 1 en Shinyu Maru

(8) 1400 Nederlanders (Tacoama Maru 1), 400 anderen

(9) Groep 5, aankomst met NN Maru 3 en NN Maru 18

(10) 1000 Nederlanders (deel van Java Party 5B)

(11) Groep 6, aankomst met Moji Maru 2

(12) 1000 Nederlanders op Nichimei Maru, en 1000 anderen

(a) een deel van deze groep ging rechtstreeks van Moulmein naar Kamp 8

(b) het kamp werd volledig ontruimd in verband met aanhoudende bombardementen

 

Administratiekantoor

Hier werden de naamlijsten van de krijgsgevangenen gemaakt onder leiding van kapitein Griffin, in 6-voud, de Japanner Hayashi eiste foutloze lijsten, verbeteringen waren niet toegestaan (zie Lumiere pg 92)

 

Werkzaamheden

Vanaf augustus 1942: bouwmateriaal en gereedschap in- en uitladen; spoorbielzen maken

Augustus-september 1942: aanleg spoorbaan tot Wegali

 

Omstandigheden

voeding                 goed, in kampwinkel bijkopen

wonen                   groot aantal standaard-barakken

gezondheid           zieken in aparte hospitaal-barak

medische zorg     dokter Bloemsma; verpleger Corbeau

geestelijke zorg   dominee Mak

 

Gebeurtenissen

12-6-1943           bombardement, geen loopgraven

15-6-1943           bombardement, 25 doden

22-6-1943           kamp ontruimd

 

Literatuur

Corbeau, A. - Brief, NIOD, IC 062982 (september 1942 - juni 1943)

Daws, Gavan - Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 213 (hospitaal)

Haastert, J. van - Verslag, NIOD, IC 081202 (augustus - september 1942, mei 1943)

Hulsbus, Joop - En de zon werd rood, 1986, pg 162

Kan, Wim - Burma-dagboek 1942-1945, 1986, pg 96-106

Keeskamp, J. - Proces verbaal, NIOD, IC 000762, 001323

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Birmaspoorlijn, 1982, pg 103

Lumiere, Cornel – De Tolk, Krijgsgevangene aan de River Kwai, 1981, pg 35-42, 89-114

Mak, C. - Een halve eeuw dienst, 1977, pg 63-80

Veen, F.H. van der - Proces verbaal, NIOD, IC 001982 (juni 1943)

Walboom, Leen - Odyssee door Azië, 1997, pg 33-35

Waslander, Hendrik – Onder de Jap, 2016, pg 78-80 (verslag van transport van Sumatra naar Burma)

 

Foto’s/tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend. Ned. in Japanse kampen, 1995, pg 143 (begraafplaats)

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg