Tokyo 1B, Kawasaki 1

 

Kawasaki provisional camp sinds 24-8-1942

Tokyo 1B sinds 25-9-1942

                                                                                                               21-2-2021

 

 

Hir 1B, Zentsuji

 

1-8-1942

kr

 

 

 

 

Tokyo 1B

 

1-2-1943

1-8-1943

officieren

 

 

 

Tokyo 2B

 

 

Hir 1B, Zentsuji

 

 

 

 

 

 

??

 

16-4-1944

300 kr (Amerik)

 

 

2-9-1945

205 kr (48 Amerik, 135 Eng, 1 Ned)

Evacuatie

 

 

Werkzaamheden

werken op scheepswerf (Nippon Express Co)

 

Omstandigheden

sterfgevallen              14 doden (volgens Dolder)

 

Literatuur:

Beaupain, Ed - Oproep voor reünie, Moesson 33/2 (augustus 1981), pg 33

Denmark, Bob - Verslag (www.mansell.com)

Dolder, Robert H. - Report Recovery 22-9-1945 (www.mansell.com)

Looyen, A.A. - Proces-verbaal, NIOD, IC 061949 (1-8-1942 – 1-2-1943)

Mansell, Roger – www.mansell.com

NN - Kerstfeest in Kawasaki camp Tokyo area, Stabelan 7/3, pg 4

Welvaadt, B. - Rapport, BuZa, NEFIS 2297 (9-12-1942 – 1-8-1943)

Walker, Dorsey Robert - Dagboek (oktober 1943 - november 1944) (www.mansell.com)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 195 (POW camp 41)

Winterkamp, W.L.  - Proces-verbaal, NIOD, IC 001110

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 11, 154 (er zijn 2 kampen)