Tokyo 6B                    Suwa                                   Japan

 

                                                                                                                                  23-8-2016                                                                                                                                    

Naamlijst (91 namen, allen Nederlanders, sept 1945)

 

Bron: NARA, RG 407, Box 115, Folder 7, pg 57-58

 

N.B.  In het handgeschreven document zijn de cijfers 4 en 7 moeilijk te onderscheiden, hierdoor

kunnen fouten in het Tokyo-nummer en in het stamboekregister-nummergemaakt zijn.

 

NR

NAAM

A/N

RANG

TOKYO NR

STB

OPM

1

Affelen van Saemsfoort, JFO v

A

sgt 2kl

3244

107922

 

2

Artz, W.J.P.

A

sgt

3147

88743

 

3

Beaupain, B.

A

sgt 2kl

3296

96223

 

4

Behr, R.L.

A

sgt

3194

38611

 

5

Belzen, J. van

A

brig

3130

96498

 

6

Berendsen, H.W.

A

vdg

3079

 

 

7

Bohlken, D.

A

sld

3164

205508

 

8

Bommel, R.C. van

A

sgt

3180

90612

 

9

Broek, O.van der

A

sld

3140

 

 

10

Bruijn, C.A.

A

sgt

3153

90369

 

11

Bruin, G. de

A

sgt

3235

94161

 

12

Bruyn, G. de

A

sld

3165

94542

 

13

Bullock, B.C.

A

sld

3124

44218

 

14

Carels, W.P.

A

ldst sgt

3234

134706

 

15

Collard, E.J.L.

A

wmr

3126

134521

 

16

Croes, H. de

A

brig

3119

83804

 

17

Dekker, D.C.

A

sld

3186

93362

 

18

Delahay, J.L.

A

ldst sgt

3219

161604

 

19

Dumas, H.E.

A

brig

3142

88490

 

20

Eikhof, I.F.X. van den

A

sgt

3124

96538

 

21

Eilbracht, M.

A

sld

3286

56523

 

22

Ernster, F.J.

A

sld

3104

91485

 

23

Fernantzen, L.J.P.

A

sld

3324

249104

 

24

Finchi, R.F.

A

sld

3322

121122

 

25

Freudenberg, J.A.

A

elt

3086

 

 

26

Geenjaar, A.J.

A

brig

3185

86440

 

27

Goot, C.H. van der

A

sld

3096

66323

 

28

Griffioen, K.

A

sgt

3230

216510

 

29

Hagenaar, H.G.R

A

wmr

3320

71608

 

30

Heemstra, J.S.D.

N

matr

3114

7915

 

31

Hemert, H. van

A

sld

3339

95390

 

32

Hendriks, J.

A

ldst sgt

3291

141303

 

33

Heyden, P.A. van der

A

brig

3240

93493

 

34

Jager, A.E.

A

sgt

3116

54602

 

35

Jenneskens, G.M.

A

sld

3241

96530

 

36

Juch, J.C.J.

A

sld

3289

103410

 

37

Klaarmond, E.H.

A

sgt 2kl

3206

88206

 

38

Koijmans, G.J.

N

matr

3155

20178

 

39

Kolmus, A.W.

A

fus

3136

75812

 

40

Kraker, P.W. de

A

adj

3080

81384

 

41

Kriegenbergh, B. von

A

fus

3310

96071

 

42

Krijen, J.

A

sld

3285

96303

 

43

Kunstt, E.

A

sgt 1kl

3243

34516

 

44

Loo, A. van der

A

sld

3268

92949

 

45

Luttge, H.P.G.

A

sld

3203

156802

 

46

Markusse, G.A.

A

brig

3184

88210

 

47

Mattern, F.

A

sld

3131

110815

 

48

Mente, F.A.

A

sld

3319

145623

 

49

Modderman, W.F.

A

sgt 2kl

3314

19602

 

50

Molenaar, R.

A

fus

3261

88256

Hospital

51

Molenkamp, J.F.

A

cadet-vdg

3081

15 kma

 

52

Murset, J.F.

A

fus

3308

24204

 

53

Nijland, E.T.

A

sld

3325

 

 

54

Noordhoek, H.

A

sld

3233

205511

 

55

Ouwens, A.B.

A

sgt

3326

90334

 

56

Overmars, G.C.J.

A

sgt 1kl

3240

165011

 

57

Polanen Petel, E.E. van

A

fus

3143

121620

Hospital

58

Pont, M.

A

sld

3313

96347

 

59

Portier, C.J.

A

sgt 2kl

3311

105506

 

60

Rees Vellinga, F.H. van

A

sld

3269

159214

 

61

Renon, W.P.F.

A

brig

3213

10/iri

 

62

Robinson, E.G.

A

sgt

3298

95622

 

63

Roo, D.J. de

A

brig

3104

92628

 

64

Roodenburg, J.M.

A

sgt-maj

3140

86554

 

65

Roos, P.

A

brig

3158

91130

 

66

Rotte, Jhr F.G. de

A

sgt 1kl

3188

149411

 

67

Rotte, Jhr P.Y. de

A

sgt 1kl

3243

149511

 

68

Samson, J.F.W.M.

A

fus

3210

36908

 

69

Sarton. L.H.

A

sgt-maj

3340

82895

 

70

Sartorius, B.H.J.

A

sld

3149

95233

 

71

Schoonheijm, C.J.

A

sgt-maj

3306

88540

 

72

Schuilenburg, A.A.

A

sgt

3190

112813

 

73

Schuilenburg, J.

A

sld

3323

133420

 

74

Schuurmans, J.C.M.

A

sld

3331

134409

 

75

Siegers, L.L.J.

A

sld

3154

 

 

76

Sonneville, L.F.

A

sgt

3321

84616

 

77

Taminiau, A.A.

A

sgt 2kl

3132

112910

 

78

Teekamp, J.W.

A

sgt

3292

119809

 

79

Tienen, F.L. van

A

fus

3195

115517

 

80

Trommelen, J.A.

A

sgt-maj

3103

88854

 

81

Truyens, E.A.M.

A

sld

3199

202107

 

82

Urselman, J.J.

A

sld

3154

93363

 

83

Vink, A.L.

A

sld

3100

92704

 

84

Vink, C.

A

sgt

3160

 

 

85

Vos, K.

A

sgt-maj

3171

84685

 

86

Vrij, J. de

A

wmr

3106

89524

 

87

Wardenaar, B.L.

A

fus

3205

74607

 

88

Westplate, R.G.

A

sgt

3294

84343

 

89

Wingerden, P. van

N

matr

3250

13644

 

90

Wit, J.G. de

A

sgt

3161

90362

 

91

Zee, A.

A

sld

3164

90691

 

 

Index          Terug naar Tokyo 6B