Tjimahi Treinkampement Java

 

18-4-2011

Andere benaming

Mobiele Artillerie

 

Ligging

Het kamp lag direct ten noorden van de spoorlijn, tegenover Baros 5; het kamp bestond uit woningen en een barak, omheind door prikkeldraad. Behalve krijgsgevangenkamp was dit kamp korte tijd (van 22-10-1942 tot 20-11-1942) een vrouwenkamp.

 

Kampcommandant

luitenant Wakamatsu Shizuo (sept.-nov. 1942)

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

16-04-1942

Tjim: Baros 5

 

900

 

kr

31-05-1942

Band: LOG

 

925

 

kr

15-06-1942

Soek: Landbouwschool

 

100

 

kr (1)

22-06-1942

Garoet

 

75

2000

kr (1)

 

 

 

 

 

 

11-10-1942

 

Bat: 10e Bataljon

800

 

kr

12-10-1942

 

Tjim: 4e en 9e Bat

700

 

kr

12-10-1942

 

Bat: Patekoan

500

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Soek=Soekaboemi, Tjim=Tjimahi

Bat=Bataljon

(1) officieren

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 113-114

 

 

Index Kampen op Java