Usu Maru

                                                                                                                                                                     10-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

4-1-1943

1978

 

Malakka

Singapore

 

A

7-1-1943

1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

7-1-1943

1978

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Usu Maru (6.000 ton) vertrok op 4-1-1943 met 1978 krijgsgevangenen (1878 Australiërs en 100 Neder­landers) uit Batavia naar Singapore. De groep Australische krijgs­gevangenen omvatte de Dunlop-Force (878 man uit het kamp Kampong Makassar) en 1000 manschappen afkom­stig van Timor. Al deze krijgsgevan­genen behoorden tot Java Party 6, de zesde groep krijgsgevangenen die van Java vertrok.

 

Op 7-1-1943 kwam het schip aan in Singapore. De krijgs­gevangenen werden overgebracht naar het Changi-kamp.

 

NOOT. Deze krijgsgevangenen werden overgebracht naar Thailand om te werken aan de Birma-spoorweg.met trein­transporten op 20-1-1943, 21-1-1943 en 22-1-1943.

The Usu Maru (6,000 tons) sailed on 4-1-1943 with 1978 POW’s (1878 Australian and 100 Dutch) from Batavia to Singapore. The group Australian POW’s consisted of the Dunlop-Force (878 men from the Kampong Makassar-camp in Batavia) and 1000 men from Timor. All these POW’s belonged to Java Party 6, the sixth group POW from Java.

 

On 7-1-1943 the ship arrived in Singapore. The POW’s were taken to the Changi-camp.

 

NOTE. These POW’s were transported to Thailand for work on the Birma-railway with train-transports on 20-1-1943, 21-1-1943 and 22-1-1943.

 

 

Literatuur

Dunlop - The War diaries of Weary Dunlop, 1986, Pocket-editie 2009, hoofdstuk 5 (1878 Austr en 100 Ned)

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 93 (Timor), 312 (1978 kr)

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 210 (1484 Austr en 486 Ned)

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 36 (1484 Austr en 486 Ned)

Walker, A.S. – Middle East and Far East, 1953, pg 610

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Changi-kamp