Batavia                 Sint Vincentius                      Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

 

Ligging

Het Meisjesweeshuis en internaat Vincentius (van de Zusters Ursulinen) lag in het zuidelijk deel van Meester Cornelis aan de westzijde van de grote weg naar Buitenzorg (adres Bidara Tjina 76), tegenover de ingang van het tuindorp Polonia. Het werd in 1938 in gebruik genomen. Het moet niet verward worden met het Jongens­weeshuis en internaat in Batavia (adres Kramat 134).

Het gebouw was ingericht als kampziekenhuis, eerst voor Nederlandse krijgsgevangenen (april 1943 – febru­ari 1945), daarna voor vrouwen en kinderen uit de vrouwenkampen in Batavia en een groep oude mannen uit Bandoeng (maart – oktober 1945). Het kamp was om­heind met prikkeldraad.

 

Hier wordt alleen het krijgsgevangenkamp beschreven.

 

Kampcommandant

kapitein Dr Mitsufugi (tevens kamparts)

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Kampleiding

Dr H.Hogerzeil, Mw dr Brederode

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1943 (1)

Bat: Div.kampen

 

 

 

zkr

xx-xx-1943 (2)

 

Bat: Div. kampen

 

350

zkr

22-05-1944

Bat: 10e Bataljon

 

50

 

zkr

05-09-1944

Bat: K. Makassar

 

100

 

zkr

28-11-1944

Bat: K. Makassar

 

60

 

zkr

30-02-1945

 

Bat: 10e Bataljon

250

0

zkr

Afkortingen/Noten

zkr=zieke krijgsgevangenen

Bat=Batavia

Div. kampen=Diverse kampen; K.Makassar=Kampong Makassar

(1) april-mei 1943

(2) april-augustus 1943

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 100-101

 

Foto’s

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 101 (luchtfoto)

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 101

 

 

Index          Kampen op Java