Spoorlijn                 Wegali – 407 (8)                     Birma

 

                                                                                                                                                                         12-2-2017

Andere benaming

Wegale, Wagalé, Kamp 8

 

Ligging

Dit kamp lag 407 km van Non Pladuk en 8 km van Thanbyuzayat; het was het eerste werkkamp aan de Birma­spoorlijn, gerekend vanaf Thanbyuzayat. Later werd het (na de bombardementen op Thanbyuza­yat) tijdelijk hospitaalkamp.

 

 

Kampbewaking

Koreanen

 

Kampleiding

majoor Hazenberg; medio okt 1942: majoor J.H. de Vries; Detiger

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

AANLEG SPOORDIJK

 

 

 

 

24-09-1942

Thanb – 415 (0)

 

1400

1400

kr (1)

xx-11-1942

??

 

100

1500

kr (2)

23-02-1943

 

Anak – 369 (46) (3)

1300

200

kr

27-02-1943

 

Retpu – 385 (30)

200

0

kr

 

ZIEKENKAMP

 

 

 

 

22-06-1943

Thanb – 415 (0)

 

 

 

zkr

01-07-1943

 

Retpu – 385 (30)

 

 

zkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr = krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen

Anak=Anakwin, Thanb=Thanbyuzayat

(1) Nederlanders, deel van de A-force (groep uit Belawan), Sumatra-Party

(2) afkomstig van Java

(3) op vrachtauto’s

 

Werkzaamheden

September 1942 - februari 1943: aanleg spoordijk tussen 5 en 12 km-paal, dagelijks 1000 man (ook officieren);

groepen van 50 man; taak: 1, later 2, zelfs 3 m3 pppd; lange werkdagen (6-19 uur)

 

Omstandigheden (werkkamp)

voeding                 slecht, te weinig groente, geen bonen

wonen                   slapen op takken, open barakken

baden                    in kali achter het kamp

sanitair                  slecht

gezondheid           slecht, veel zieken

klimaat                  in de winter koude nachten

ontvluchting         4 man ontsnapt, 1 onderweg overleden, 3 gepakt en in Thanbyuzayat gedood

 

Literatuur

Claesen, N. in Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 109

Dicke, J.C. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorlijn o.a. pg 79 (sept. 1942 - februari 1943)

Haastert, J. van - Verslag, NIOD, IC 081202 (september 1942 - februari 1943)

Jonge, de - Dagboek (familiebezit)

Otten, W. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorlijn, o.a. pg 77-80 (sept. 1942 - februari 1943)

Ribbens, J.C. - in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorlijn, o.a. pg 77 (sept. 1942 - februari 1943)

Schurgers, H.J.H. - De hel van Birma, 1975, pg 47-64 (oktober 1942 - februari 1943)

Spaans, J.P. - Vier trappen in de hel, Nieuwsblad vh Noorden 10-08-1965-14-08-1965, NIOD, IC 080956

Stademan - Rapport, NIOD, IC 048853, pg 3 (september 1942 - ??)

Veen, F.H. van der - Proces verbaal, NIOD, IC 001982 (juni 1943)

Verslag, NIOD, IC 081037 (februari 1943)

Vries, J.H. de in Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 103-104

Waslander, Hendrik – Onder de Jap, 2016, pg 80-102 (verslag transport van Sumatra naar Burma)

Witsen, E. van – Verslag van de belevenissen van E.E.Portier, Moesson 25/15, pg 8 (ontvluchting 3 man)

 

Foto’s/tekeningen:

Min, Th. in Schurgers, H.J.H. - De hel van Birma, 1975, pg 47-64

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg