Aki Maru 1

 

                                                                                                                                                                     3-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

KR

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

10-1-1943

52

 

Japan

Moji

 

A

19-1-1943

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inata

A

19-1-1943

52

 

A=Aankomst, V=Vertrek, KR=krijgsgevangenen

 

De Aki Maru 1 (11.409 ton, 1939) vertrok op 10-1-1943 uit Singapore naar Japan met 52 hoge officieren en hoge bestuursambtenaren uit Nederlands-Indië, de zogenaamde Special Party (uit Batavia in Singapore aange­komen met de Pacific Maru). De Aki Maru was een snel schip, dat geen escorte nodig had ter bescherming tegen geallieeerde onderzeeboten. De groep bestond uit 34 prominenten en 18 oppas­sers (volgens Stubbs 56 Nederlanders, 16 Engelsen, 1 Australiër en 1 Amerikaan).

 

Op 19-1-1943 kwam het schip aan in de haven van Moji (Japan); hier ging het schip voor anker; de volgende dag (20-1-1943) ging de Special Party aan boord van enige prauwen en na een twee uur durende tocht werd de Special Party afgezet bij een steiger van een fabrieksemplacement vol treinen en kranen, behorende bij een grote staalgieterij (Inata). Na een half uur lopen bereikten de mannen een soort internaat, waar de Special Party twee kamers (ieder 14 personen) kreeg toegewezen. In hetzelfde gebouw zaten enige geallieerde krijgs­gevangenen afkomstig van getorpedeerde schepen.

 

De oorspronkelijke bestemming was Formosa, maar in verband met het gevaar van onder­zee­boten werd naar Japan gevaren.

 

N.B. Op 25-1-1943 werd de Special Party alsnog naar Formosa gebracht met de Zankou Maru, waar zij werden geïnterneerd in het Karenko-kamp, samen met de hoge Amerikaanse en Engelse officieren en be­stuurs­­amb­tenaren.

The Aki Maru 1 (11,409 tons, 1939) sailed on 10-1-1943 from Singapore to Japan with 52 prominent Dutch officers and  govern­ment officials, the so-called Special Party (arrived from Batavia with the Pacific Maru).  The Aki Maru 1 was a fast ship and needed therefore no escort for protection against allied submarines. The group consisted of 34 highly ranked persons and 18 servants (Stubbs men­tioned 56 Dutch, 16 British, 1 Australian and 1 American).

 

On 19-1-1943 the ship arrived in the harbour of Moji (Japan); where it anchored; the next day (20-1-1943) the Special Party boarded some prau’s which took them to the jetty of a factory yard full of trains and cranes, belonging to a steel works (Inata). After half an hour’s walk the men arrived at some kind of boarding-school. Here the Special Party was given two rooms (14 men each). The same buil­ding housed some allied POW’s from torpedoed ships.

 

The original destination was Formosa, but because of allied submarine threats the ship sailed for Japan.

 

N.B. On 25-1-1943 the Special Party was as yet trans­por­ted to Formosa with the Zankou Maru, where the men were detained in the Karenko-camp together with the senior American and British officers and government officials.

 

Literatuur

Bartlett Kerr, E. - Surrender and survival, 1985 pg 169

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 19-20 (74 kr)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 93-94, 312

Nelson, David – The story of Changi Singapore, 1974, pg 70

Scholten, P. – Op reis met de Special Party, 1971, pg 103

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 41

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 154

Witsen, E. van – Voorstudie, NIOD, IC 074.426, pg 342

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 174

 

Naamlijsten

Scholten, P. – Op reis met de Special Party, 1971, pg 318-319

 

Index           Zeetransporten              Kampen in Japan