Kampen in Japan

 

                                                                                                                                                                     7-6-2011

Inleiding

 

Er waren in Japan bij de capitulatie van Japan totaal ongeveer 36.000 geallieerde krijgs­gevangenen, waarvan ongeveer 7200 Nederlanders. De krijgsgevangenkampen in Japan waren verspreid over het gehele land.

 

DISTRICTNAAM.

Overal werden de kampen door de Japanners aan­geduid met de naam van het district en een nummer, de zogenaamde Districtnaam. Deze aanduidingen werden bij vrijwel alle kampen meerdere malen veranderd. Hierbij bleef meestal de naam van het district gelijk en veranderde alleen het nummer, maar soms veranderde ook de naam van het district. Dit is (zeer) verwarrend en daarom wordt hier alleen de laatste districtnaam, die in augustus 1945 gold, gebruikt. Deze staat vermeld links in de koptitel van de betreffende kamp-pagina.

 

KAMPNAAM.

De kampen hadden ook een naam, die betrekking had op de plaats waar het kamp gelegen was, de zogenaamde Kampnaam. Deze staat vermeld in het midden van de koptitel van de betref­fende kamp-pagina.

 

ALTERNATIEVE KAMPNAMEN.

Sommige kampen hadden niet één kampnaam, maar meerdere. Op de betreffende kamp-pagina staan deze links boven vermeld. Er is een lijst van alternatieve kamp­namen, waarmee de bijbehorende districtsnaam kan worden gevonden..

 

Kaart van Japan

Overzichtskaart

 

Toelichting

Toelichting

 

Zeetransporten naar Japan

Schepen alfabetisch

Schepen chronologisch

 

Aantal Krijgsgevangenen

Overzicht krijgsgevangenen in Japan

 

Krijgsgevangenkampen

Geografisch

Alfabetisch

Alternatieve kampnamen

 

Naamlijst Nederlanders in Japan (nog in bewerking)

Som-naamlijst (ca 5000 namen)

 

 

 

                                         Index