Celebes Maru 1

                                                                                                                                                                     14-6-2013

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

14-5-1942

1000 (1)

 

Birma

Victoria Point

 

A

20-5-1942

1000

 

Birma

Mergui

 

A

24-5-1942

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mergui

A

24-5-1942

1000

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

(1) allen Australiërs

 

De Celebes Maru 1 (5.824 ton, vrachtschip, 1917, 13 kno­pen) ver­trok op 14-5-1942 met ongeveer 1000 krijgsge­vangenen (allen Austra­liërs) uit Singapore naar Birma. Deze krijgsgevangenen behoorden tot de A-Force onder lei­ding van brigadier Varley. Er waren ook nog 350 Japan­se soldaten aan boord. Het schip voer in een convooi, te­zamen met de Toyohashi Maru en twee kleine korvetten.

 

Op 15-5-1942, in de Straat Malakka, ter hoogte van Bela­wan (Noord-Sumatra) voegden zich de England Maru 1 en de Kyokusei Maru, komende uit Belawan, bij het convooi uit Singapore.

 

Op 20-5-1942 kwam het convooi aan in Victoria Point, de zuidelijkste kustplaats in Birma. De mannen op de Celebes Maru 1 bleven aan boord, de andere schepen werden gedeel­­­telijk ontscheept.

 

Op 24-5-1942 bereikte het convooi Mergui, een haven iets noordelijk van Victoria Point. Hier gingen alle mannen op de Celebes Maru 1 van boord.

The Celebes Maru 1 (5,824 tons, freighter, 1917, 13 knots) sailed on 14-5-1942 with 1000 POW’s (all Australian) from Singapore to  Birma. These POW’s belonged to the A-Force under command of brig. Varley. There were also 350 Japanese soldiers on board. The ship travelled in a convoy, together with the Toyohashi Maru and two small cor­vettes.

 

On 15-5-1942 in Street Malakka near Belawan (North-Suma­tra) the England Maru 1 and the Kyokusei Maru coming from Belawan, joined the convoy from Singapore.

 

On 20-5-1942 the convoy arrived at Victoria Point, the most southern point of Birma. The men on the Celebes Maru 1 stayed on board, the other ships were disembarked partly.

 

On 24-5-1942 the convoy arrived at Mergui, the next harbour north of Victoria Point. Here all men of the Celebes Maru 1 disembarked.

 

 

Literatuur

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 52

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorlweg, 1982, pg 99-102

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 18-20, 309

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 38, 177

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index          Kampen in Birma/Thailand              Zeetransporten