Kyokusei Maru

 

                                                                                                                                                                     2-2-2013

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

DATUM

kr

DODEN

Sumatra

Belawan

 

V

16-5-1942

1200 (1)

 

Birma

Victoria Point

 

A

20-5-1942

1200

 

 

Mergui

 

A

24-5-1942

1200

 

 

Tavoy

 

A

26-5-1942

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoy

A

26-5-1942

1200

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

(1) Nederlanders

 

De Kyokusei Maru (5.493 ton, 1920, soms aangeduid als Chiloup) vertrok op 16-5-1942 uit Belawan met 1200 Neder­landse krijgs­gevangenen, tegelijk met de England Maru 1 met 500 Engelse krijgsgevangenen. Al deze krijgs­gevangenen waren kort tevoren in Belawan aangekomen uit Padang. In de straat van Malakka sloten deze twee schepen zich aan bij een convooi van enige schepen, dat een dag eerder uit Singa­pore wars vertrokken, waaronder de Celebes Maru 1, de Toyohashi Maru en enige escorte­schepen.

 

Op 20-5-1942 bereikte het convooi Victoria Point; hier werd een deel van de krijgsgevangenen, aan boord van de Toyohashi Maru, afgezet.

 

Op 24-5-1942 bereikte het convooi Mergui; hier werden de krijgsgevangenen van de Celebes Maru 1 en die van de England Maru 1 afgezet.

 

Op 26-5-1942 bereikte (de rest van) het convooi Tavoy, waar­onder de Kyokusei Maru met de 1200 Neder­landse krijgsgevangenen; zij werden hier aan wal gebracht.

 

N.B. Uit sommige dagboeknotities van Nederlandse krijgs­gevangenen blijkt dat er op beide schepen, die uit Belawan vertrokken, Nederlanders zaten.  Mogelijk zat er dus een (klein) deel van de Nederlanders op de England Maru 1.

The Kyokusei Marau (5,493 tons, 1920, sometimes called Chiloup) sailed out on on 16-5-1942 from Belawan with 1200 Dutch POWs, together with the England Maru 1 with 500 British POWs. All these POWs just arrived in Belawan coming from Padang. After leaving Belawan both ships joined the convoy of the Celebes Maru 1 and the Toyohashi Maru and two small corvettes, which departed from Singapore the day before.

 

On 20-5-1942 the convoy arrived at Victoria Point, the most southern harbour of Birma. Here a part of the POWs on the Toyohashi Maru were disembarked.

 

On 24-5-1942 the convoy arrived at Mergui, a harbour north of Victoria Point. Here the POWs on the Celebes Maru and those on the England Maru 1 were disem­barked.

 

On 26-5-1942 the (remnants of the) convoy, among which the Kyokusei Maru with 1200 Dutch POWs arrived in Tavoy; the Dutch POWs were disembarked.

 

N.B. Fron some diary notes of Dutch POWs it can be concluded that there were Dutch POWs on both ships coming from Belawan. Therefore possibly a (small) part of the Dutch POWs were embarked on the England Maru 1.

 

 

Literatuur

Heijmans-van Bruggen, Mariska – De Japanse bezetting in dagboeken, De Birma-Siam spoorlijn, 2001

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 53, 152

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 19-20, 309

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

 

 

 

Index          Zeetransporten              Kampen in Birma/Thailand