Fukuoka 0                   Main camp                          Japan

 

                                                                                                                                                                         23-6-2011

 

Andere benamingen

Fukuoka POW camp (sinds 1-1-1943)

Fukuoka POW camp Main camp (sinds 1-3-1943)

 

 

Ligging

Coördinaten: NB 33 31, OL 130 31. Dit kamp lag in augustus 1945 in (de directe omgeving van) Dazaifu, ongeveer 15 km ten zuid-oosten van Fukuoka-stad. Er waren eerst nog andere lokalisaties.

 

Kampcommsndant

 

 

Kampleiding

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-06-1945

 

Schoolgebouw (1)

 

0

kr

kr=krijgsgevangenen

(1) kamp verwoest bij bombardement, kr naar Dazaifu National School

 

 

Werkzaamheden

 

 

Omstandigheden:

 

 

 

Literatuur

Mansell, Roger - website

 

 

 

Index          Fukuoka-Noord             Kampen in Japan