Haruyasa Maru

                                                                                                                                                                     11-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

4-2-1945

2530 (1)

 

Indo-China

Saigon

 

A

9-2-1945

2530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havenkamp

A

9-2-1945

2530

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

(1) 500 van Java: allen Nederlanders, 2030 van Thailand: 1592 Engelsen, 200 Australiërs en 238 Nederlanders

 

De Haruyasa Maru (3.500 ton, vrachtschip) vertrok op 4-2-1945 met 2530 krijgsgevangenen uit Singapore richting (vermoedelijk) Japan; zij waren afkomstig uit het River Valley Road-kamp, dat moest worden ont­ruimd. Van deze krijgsgevangenen waren 500 juist aangekomen van Java (Java Party 25) en 2030 van de Birma-spoorweg. Er waren ook Javaanse romusha aan boord. Het schip voer in con­vooi met twee andere vrachtschepen en twee escorte-schepen.

 

Op 6-2-1945 werd het convooi aangevallen door de Pampanito, waarbij één van de vrachtschepen tot zinken werd gebracht; de volgende dag werd het andere vrachtschip getorpedeerd. De Haruyasa Maru had gebrek aan kolen voor de machinekamer; hierop werd al het aan­wezige houtwerk gebruikt als brandstof.

 

Op 8-2-1945 voer het schip bij Kaap St Jacques de Mekong-rivier op en  voer richting Saigon.

 

Op 9-2-1945 bereikte het schip Saigon, de krijgs­gevan­ge­nen werden over­gebracht naar het Havenkamp.

 

NOOT.  Korte tijd later werden deze krijgsgevangenen overgebracht naar werkkampen voor de aanleg van vlieg­velden: op 18-2-1945 naar Long Than  (1500 man) en op 23-2-1945 naar Phy My (1000 man).

The Haruyasa Maru (3,500 tons, freighter) sailed out on 4-2-1945 with 2530 POW from Singapore with destination (probably) Japan.; they came from the River Valley Road-camp, that must be evacuated. A group of 500 POW had just arrived from Java (Java Party 25) and 2030 just arrived from the Birma-railway. There were also Javanese romusha on board. The ship navigated in con­voy with two other freighters and two escort-ships.

 

On 6-2-1945 the convoy had been attacked by the Pampanito: one freighter had been sunk; next day the other freighter had been torpedoed. The Haruyasa Maru had shortage of coal for the motor; therefore all the disposable wood had been used as firing.

 

On 8-2-1945 the ship arrived at Cape St Jacques, entered the mouth of the Mekong-river and navigated to Saigon.

 

On 9-2-1945 the ship arrived in Saigon, the POW had been transported to the Harbour-camp.

 

NOTE. Shortly after arrival these POW had been trans­ferred to work-camps for building airfields: on 18-2-1945 to Long Than (1500 men) and on 23-2-1945 to Phy My (1000 men).

 

Literatuur

Brugmans, I.J. – Nederlands-Indië onder Japanse bezetting 1942-1945, 1982, pg 349

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 151 (2500 kr)

Lekkerkerker, C. – Verrslag NIOD, IC 003685

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 270-271, 317

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 163 (2530 kr), 218

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 212 (Long Than en Phu My)

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Changi-kamp

 

                    Kampen in Indo-China