Kampen in Indo-China

 

                                                                                                                                                                                2-4-2012

 

 

LAND

STAD

KAMP

Cambodja

Phnom Penh

Huizenblok

 

 

Station

 

 

Werkkamp

 

 

 

Vietnam

Saigon

Havenkamp

 

 

Hospitaalkamp

 

 

Virgil-kazerne

 

Dalat

Lhing Khang

 

Long Than

Long Than

 

Phu My

Phu My

 

 

 

Index              Indo-China schema