Hiroshima 5B, Innoshima

 

                                                                                                                              8-2-2021

 

Andere benamingen

Fukuoka POW camp (sinds 26-11-1942)

Fukuoka POW camp Innoshima (sinds 1-1-1943)

Fukuoka 12B (sinds 1-3-1943)

Zentsuji 2B (sinds 14-7-1943)

Zentsuji 2D (sinds 1-12-1943)

Hiroshima 2D (sinds 13-4-1945)

Hiroshima 5B (sinds 8-1945)

Habu

 

 

Singapore

 

 

Hongkong

27-11-1942

Dainichi Maru 4

100 kr (Eng, van Java)

 

24-1-1943

Tatsuta Maru 3

100 kr (Eng)

 

Hiroshima 5B

 

 

18-12-1943

5 kr

 

 

12-9-1945

195 kr

 

Hiroshima 1B

 

 

 

Evacuatie

 

 

Werkzaamheden

manschappen: werken in kleine groepen bij een scheepswerf (Hitachi Dockyard Co)

officieren: moesten werken in een tuin op enige km van het kamp

 

Omstandigheden (1942, Java-groep)

wonen                   één houten, tochtige barak, geen verwarming, overvol, zeer koud,

                             later nieuwe barakken

kleding                  warme jassen, maar deze mogen alleen binnen worden gedragen tussen

                             17 en 19 uur, pas eind januari 1943 ook naar het werk

sanitair                  latrines buiten

gezondheid          beri-beri, dysenterie, enige doden

 

Omstandigheden (begin 1943, samen met Hong Kong-groep)

wonen                          twee nieuwe barakken, met verwarming

voeding                       rantsoenen werden geleidelijk kleiner, iedereen leed honger

recreatie                      Hong Kong-groep nam boeken mee

nieuws                         Hong Kong-groep nam goede berichten mee over de oorlog in Europa

gezondheid               iedereen ernstig verzwakt, er werd niet meer gewerkt

RK-pakketten            alleen voor Java-groep (Hong Kong-groep kreeg reeds pakketten)

IRK-post                   kaarten van POW bleven lang in het kamp liggen (ooit verzonden?)

mishandelingen         na conflicten met de Jap, langdurig in isoleercel

 

Gebeurtenissen

17-3-1943   bezoek van hoge Militaire Autoriteiten en een IRK-man, alle officieren moesten

werken in de tuin, daarom geen contact met officieren, alleen contact met één zieke POW;

op alle vragen hetzelde antwoord: "de communicatie gaat moeilijk".  Geen gevolgen voor kamp.

 

Literatuur

Beets, N. – De verre oorlog, 1981, pg 279

IRK-rapport, 397 Nederlanders en 3 Amerikanen (maart 1943?)

Fletcher Cooke, Sir John - The Emperor's Guest, 1982, pg 103-203 (27-11-1942 tot 18-12-1943)

Mansell, Roger – website

Michno, G.F. – Death on the Hellships, 2001, pg 72

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 103, Folder 2, pg 32-36 (most pages readable)

 

 

Index             Hiroshima           Kampen in Japan