Hokusen Maru

                                                                                                                                                                     6-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Filippijnen

Manila

 

V

3-10-1944

1100

 

China

Hongkong

 

A

13-10-1944

1100

 

China

Hongkong

 

V

 

1103

 

Formosa

Takao

 

A

25-10-1944

1060

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiwan 3B, Heito

A

25-10-1944

1060

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr-krijgsgevangenen

 

De Hokusen Maru (soms ook Haru Maru of Haro Maru genoemd, bijnaam Benjo Maru) vertrok op 3-10-1944 uit Manila met ongeveer 1100 krijgs­gevangenen met bestem­ming Japan. Het schip voer in een convooi van 18 schepen. De krijgsgevangenen waren reeds op 1-10-1944 aan boord gegaan, d.w.z. in twee ruimen gepropt (één met resten steenkool en één met resten paardenmest). Het was bloed­heet in de ruimen. De lading bestond uit 1000 ton suiker en 1500 ton zout. De krijgsgevangenen bestonden uit 1000 Ameri­kanen; daarnaast nog 100 Engelsen en Nederlanders, over­levenden van een schip dat op 22-9-1944 in de haven van Manila door bommem tot zinken was gebracht (Hofuku Maru misschien?).

 

Op 13-10-1944 werd Hongkong bereikt; hier werden nog 3 overlevenden van de Arisan Maru aan boord genomen. Op 15-10-1944 werd de haven van Hongkong door bommen­werpers aangevallen; de Hokusen Maru bleef ongedeerd, andere schepen werden wel getroffen.

Onder­weg van Manila naar Takao overleden 39 krijgs­gevangenen, o.a. door ziekte, mis­han­deling, onderlinge gevechten. Het was een zeer slecht transport.

 

Op 25-10-1944 werd de haven van Takao (Formosa) be­reikt. De mannen werden naar het werkkamp Taiwan 3B, Heito over­gebracht (zie tabel).

 

NOOT.   Een deel van deze krijgsgevangenen in Heito ging op 14-1-1945 met de Melbourne Maru naar Japan.

The Hokusen Maru (sometimes called Haru Maru or Haro Maru, nickname Benjo Maru) sailed on 3-10-1944 with about 1100 POW’s from Manila to Japan. The ship navigated in a convoy of 18 ships. The POW’s embar­ked already on 1-10-1944, that is they were squeezed in two holds (one with remnants coal and one with remnants horse-dung). It was quite hot in the holds. As cargo there was 1000 tons sugar and 1500 tons salt on board. There were on board 1000 American POW’s; beside there were 100 British and Dutch POW’s, survivors of a ship bombed on 22-9-1944 in the harbour of Manila (Hofuku Maru perhaps).

 

On 13-10-1944 the ship arrived in Hongkong; here 3 sur­vivors of the Arisan Maru embarked. On 15-10-1944 the harbour of Hongkong had been attacked by air-bombers; the Hokusen Maru stayed unhurt, other ships were hit. On the way from Manila to Takao 39 POW’s died, among others by illness, mistreatment, mutual fights. It was a very bad transport.

 

On 25-10-1944 the ship arrived in Takao (Formosa). The POW’s were taken to the work-camp Taiwan 3B, Heito (see table).

 

NOTE. On 14-1-1945 a part of these POW’s in Heito were transported to Japan with the Melbourne Maru.

 

 

Literatuur

Bartlett Kerr, E. - Surrender and survival, 1985, pg 13, 203-204, 209, 258

Dawn, Gavan – De Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 317, 327

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 151 (39 doden)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 245, 247-248, 258, 264-265, 289, 306, 316

Ross, Bob - Verslag Sendai 3B (zie www.mansell.com onder Sendai 3; 39 doden)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 158 (60 doden)

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.warsailors.com

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan