Hoten 0A                       Mukden                Mantsjoerije

 

                                                                                                                                                                         2-2-2012

 

Andere benaming

Mukden Main Camp

open van 11-11-1942 tot 15-8-1945

 

Ligging

Mukden is de oude benaming van Shenyang, dat thans in China ligt, ongeveer 200 km ten noorden van de grens met Noord-Korea. Het kamp was ondergebracht in 19 barakken.

 

Kampcommandant

kolonel Matsuda

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

11-11-1942

Manila (1)

 

1200

1200

kr (2)

11-11-1942

Chosen 0A (3)

 

100

1300

kr (4)

29-07-1943

 

Hoten 0D, Wk

1000

0

kr (5)


kr = krijgsgevangenen

Wk=Werkkampen

(1) met Tottori Maru 1, vertrek uit Manila 8-10-1942, aankomst in Pusan 8-11-1942, verder per trein

(2) 1200 Amerikanen (voornamelijk manschappen o.l.v. majoor S.H.Hankins)

(3) kamp in Korea (Seoul), met dezelfde trein uit Pusan als de groep uit Manila

(4) Engelsen en Australiërs (op 22-9-1942 aangekomen met Fukkai Maru uit Singapore)

(5) ongeveer 900 Amerikanen, 100 Engelsen en Australiërs

 

Omstandigheden

Voeding                goed

Wonen                  soms 10 oC onder nul; dekens, lakens, zeep aanwezig

Ontsnapping         op 21-6-1943 ontsnapten 3 Amerikanen; op 6-7-1943 werden ze teruggebracht in het kamp

Mishandelingen   veel slaag, o.a. ten gevolge van de ontsnapping

Sterfgevallen        ongeveer 300 man

 

Gebeurtenissen

Mei 1943             150 doden begraven (na lange vorstperiode)

 

Literatuur

Barlett Kerr, E. – Surrender and Survival, 1985, pg 112-113, 130, 165, 168-169

Scholten, P. – Op reis met de Special Party, 1971, pg 230

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 218-219

 

Websites

www.mukdenpows.org

www.powresearch.jp/en/archive/camplist

 

 

 

Index                    Mantsjoerije                  Kampen in Mantsjoerije