Kunitama Maru 1

                                                                                                                                                                         3-11-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

21-10-1942

4400

 

Malakka

Singapore

 

A

26-10-1942

4400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

26-10-1942

4400

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Kunitama Maru 1 (3.127 ton,  troepentransport-schip) vertrok op omstreeks 21-10-1942 met ongeveer 4000 krijgs­gevan­genen uit Batavia naar Singapore. Deze krijgs­gevangenen behoorden tot Java Party 5C, 5D, 5E 5F, respectievelijk ongeveer 2000, 1000, 400, 1000 krijgs­gevangenen;  zij waren deels afkomstig uit 10e Bataljon in Batavia. De ruimen zaten propvol, er was weinig voedsel en onvoldoende drinkwater.

 

Omstreeks 26-10-1942 kwam het schip aan in Singapore; de krijgs­gevangenen werden met vrachtauto’s overgebracht naar het Changi-kamp. Onderweg werd halt gehouden bij de Changi-Gevangenis, iedereen moest uitstappen, iedereen werd geteld, maar tenslotte ging het transport toch door naar het Changi-kamp (bangmakerij).

 

NOOT. Deze krijgsgevangenen vertrokken later met de Kunitama Maru 2 of met de Tofuku Maru 2 naar Japan of met treinen naar Thailand.

The Kunitama Maru 1 (3,127 tons, troop ship) sailed round 21-10-1942 with about 4000 POW’s from Batavia to Singapore. These POW’s belonged to Java Party 5C, 5D, 5E, 5F, respectively about 2000, 1000, 400, 1000 POW’s; partly they came from the 10th Batallion-camp in Batavia. The holds were over-crowded, food and drinking-water were insufficient.

 

Round 26-10-1942 the ship arrived in Singapore; the POW’s were transported with trucks to the Changi-camp. On the way the trucks stopped at Changi-Prison, everyone must get out, everyone was counted, but at the end the trans­port went on to Changi-camp (intimidation).

 

NOTE. Later on these POW’s were taken with the Kunitama Maru 2 or with the Tofuku Maru 2 to Japan or with trains to Thailand.

 

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 30 (2500 of 4000 kr)

Evers, B. - Death railway, pg 29-30 (vertrek 21-10-1942, 4000 kr)

Hamel, J.C. - Soldatendominee, 1975 (2e druk), pg 71-75 (6 dagen onderweg)

Witsen, E. van - Voorstudie, NIOD, IC 074426, pg 341 (4000 kr)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 174

 

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan