Maebashi Maru 1

 

                                                                                                                                                                     25-4-2013

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

14-10-1942

1800

 

Birma

Rangoon

 

A

22-10-1942

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevangenis

A

22-10-1942

1800

 

A=aankomst, V=vertrek; kr=krijgsgevangenen

Ran=Rangoon

 

De Maebashi Maru 1 (7.005 ton, 1921) vertrok op 14-10-1942 met ongeveer 1800 krijgsgevangenen uit Singa­pore naar Birma; deze groep krijgsgevangenen bestond uit 111 Neder­landers, 190 Ameri­kanen en 1497 Australiërs, de zogenaamde Williams Force (onder leiding van luitenant-kolonel Williams). Een klein deel (ongeveer 300 man) kwam als Java Party 3 met de Oyo Maru 1 uit Batavia, de overigen (ongeveer 1500 man), kwam als Java Party 4 met de Kenkon Maru uit Batavia in Singa­pore aan.

 

Op 22-10-1942 kwam het schip in Rangoon aan; de krijgs­gevangenen gingen (voor één nacht) naar de Gevan­genis.

 

Op 23-10-1942 vertrokken de krijgsgevangenen met de Yamagata Maru 1 (ook wel Yinagata Maru genoemd) naar Moulmein in groepen van 600 man. Zij verbleven daar maximaal enige dagen in de Gevangenis en werden ver­volgens per trein vervoerd naar Thambyuzayat, het basis­kamp van de Birmaspoorweg in Birma.

 

NOOT: Volgens Michno gingen sommige groepen krijgs­gevangenen onmiddellijk na aankomst in Rangoon aan boord van de Yamagata Maru 1 op weg naar Moulmein.

The Maebashi Maru 1 (7,005 tons, 1921) sailed on 14-10-1942 with about 1800 POW’s from Singapore to Birma; this group consisted of 111 Dutch, 190 Americans and 1497 Australians, the so-called Williams-Force (under com­­mand of lt-colonel Williams).  A small part of these POW’s (about 300 men) arrived as Java Party 3 with the Oyo Maru 1 from Batavia, the rest (around 1500 men) came as Java Party 4 with the Kenkon Maru from Batavia in Singapore.

 

On 22-10-1942 the ship arrived in Rangoon, the POW’s were interned in the Prison (for one night).

 

On 23-10-1942 the POW’s were transported by the Yama­gata Maru 1 (sometimes called Yinagata Maru) to Moul­mein in groups of 600 men. Here they stayed in the Prison for some days and then were transported by train to Than­byuzayat, the base camp of the Birma-railway in Birma.

 

NOTE: According to Michno some groups of POW’s  embarked on the Yamagata Maru 1 immediately after arrival in Rangoon for further transport to Moulmein.

 

Literatuur

Bartlett Kerr, E. - Surrender and Survival, 1985, pg 114 (anoniem schip)

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 51-52 (vertrek 16-10-1942, 650 man in één ruim)

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorlweg, 1982, pg 99

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 64-66, 85, 311 (1700 kr)

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 202, 214 (1800 kr)

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 177

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

 

Index          Zeetransporten              Kampen in Birma/Thailand