Moji Maru 2

                                                                                              3-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Pinang

 

V

11-1-1943

835

 

 

 

bommen (1)

 

15-1-1943

835

 

Birma

Moulmein

 

A

17-1-1943

1735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevangenis

A

17-1-1943

1900

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen; (1) het convooi werd vanuit de lucht aangevallen

 

De Moji Maru 2 (3000 ton, soms ook aangeduid als Modji Maru) vertrok op 11-1-1943 met ongeveer 835 krijgs­­gevan­genen (385 Australiërs en 450 Amerikanen o.l.v. lt kolonel Tharp) uit Pinang naar Birma, bestemming Moul­mein.  Deze krijgsgevangenen waren op 9-1-1943 per trein uit Singapore vertrokken en op 11-1-1943 in Pinang aange­komen. In de haven van Pinang lag ook de Nichimei Maru voor vertrek gereed; dit schip was   enige dagen tevoren uit Singapore vertrokken  Beide schepen vertrokken in con­vooi richting Moulmein.

 

Op 15-1-1943 werd – op ongeveer 75 km van Moulmein – het convooi door geallieerde vliegtuigen aangevallen; de Nichimei Maru (met 1000 Nederlandse krijgs­gevan­genen) werd tot zinken gebracht, de meeste opvarenden werden aan boord van de Moji Maru 2 genomen. De tanker Soerabaja Maru, die even later hier passeerde, nam ook nog drenkelingen mee.

 

Op 17-1-1943 bereikte de Moji Maru 2 - nu dus met ongeveer 1735 krijgsgevangenen aan boord - de haven van Moul­­mein. De mannen werden ondergebracht in de Gevangenis in Moulmein. Later gingen zij per trein naar Than­byuzayat, het basiskamp aan de Birmaspoorweg in Birma.

 

NOOT. Het is niet zeker of alle krijgsgevangenen werden overgebracht naar het basis­kamp Thanbyuzayat en vervol­gens naar de spoorlijn-kampen. Sommige krijgsge­van­genen berichtten, dat zij rechtstreeks van de Gevangenis in Moulmein naar Kamp 18 (Hlaplauk) werden overge­bracht.

The Moji Maru 2 (3,000 tons, sometimes called Modji Maru) sailed on 11-1-1943 with about 835 POW’s (385 Australians and 450 Americans, commander lt. colonel Tharp) from Pinang to Moulmein (Birma). These POW’s left Singapore by train on 9-1-1943 and arrived in Pinang on 11-1-1943. In the harbour of Pinang they joined the Nichimei Maru, arrived from Singapore. Both ships sailed in convoy for Moulmein.

 

On 15-1-1943 – about 75 km from Moulmein - the convoy was attacked by allied bombers; the Nichimei Maru (with 1000 Dutch POW) was sunk; most of the POW’s were picked up by the Moji Maru 2. The tanker Soerabaja Maru, passing here several hours later, also picked up some POW’s from the sea.

 

On 17-1-1943 the Moji Maru 2, now with about 1735 POW’s on board,  arrived in Moulmein. The men were transferred to the Prison in Moulmein. Later on they were transported by train to Thanbyuzayat, the base-camp of the Birma-railway in Birma.

 

NOTE. It is not certain that all POW’s were transported to Thanbyuzayat and after that to the labour camps on the Birma-railway. Some POW’s reported that they were trans­ported directly from the Moulmein Prison to Camp 18, Hlaplauk.

 

Literatuur

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorlijn, 1982, pg 99

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 94-98, 312

NN - Verslag, Stabelan 7/1, pg 25

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 103, 178, 182

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

 

 

 

Index          Zeetransporten              Kampen in Birma/Thailand