Nichimei Maru

                                                                                                                                                                     3-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

29-12-1942

1000

 

Malakka

Pinang

 

A

1-1-1943

999

1

Malakka

Pinang

 

V

11-1-1943

999

 

 

 

bommen (1)

 

15-1-1943

968

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moul: Gevangenis

A

17-1-1943

968

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen; Moul = Moulmein; (1) het convooi werd vanuit de lucht aangevallen

 

De Nichimei Maru (ook vaak aangeduid als Nitimei Maru, 4.693 ton) vertrok op 29-12-1942 met ongeveer 1000 krijgsgevangenen (allen Nederlanders) uit Singapore naar Birma, bestemming Moulmein. Er waren ook nog 1562 Japanse soldaten aan boord.

 

Op 1-1-1943 kwam het schip aan in de haven van Pinang; hier werd een convooi samengesteld, bestaande uit twee transportschepen: de Nichimei Maru en de Moji Maru 2, èn enige escorteschepen.

 

Op 11-1-1943 vertrok het convooi richting Moul­mein.

 

Op 15-1-1943 werd de Nichimei Maru in de Golf van Mar­taban, ongeveer 75 km van Moulmein, tijdens een lucht­aanval tot zinken gebracht; de meeste opvarenden werden aan boord van de Moji Maru 2 opgenomen. De tanker Soera­baja Maru, die even later hier passeerde, nam ook nog drenkelingen mee. Uiteindelijk werden 968 POW gered, 32 kwamen om; er waren ook enige gewonden.

 

Op 17-1-1943 werden de krijgsgevangenen ondergebracht in de Moulmein-Gevangenis. Van hieruit werden zij in verschillende transporten per trein vervoerd naar Than­byuzayat, het eindpunt van de Birma-spoor­weg in Birma. Van hieruit werden zij naar de werkkampen aan de spoor­weg gezonden.

 

NOOT. Het is niet zeker of alle krijgsgevangenen werden overgebracht naar het basis­kamp Thanbyuzayat en vervol­gens naar de spoorlijn-kampen. Sommige krijgsge­van­genen berichtten, dat zij rechtstreeks van de Gevangenis in Moulmein naar Kamp 18 (Hlaplauk) werden overge­bracht.

The Nichimei Maru (sometimes called Nitimei Maru, 4,693 tons) sailed out on 29-12-1942 with about 1000 POW’s (all Dutch) from Singapore to Birma, Moulmein. There were also 1562 Japanese soldiers on board.

 

On 1-1-1943 the ship arrived in Pinang. Here a convoy was assembled, consisting of two troop-ships, the Nichimei Maru and the Moji Maru 2, and some escorts..

 

On 11-1-1943 the convoy sailed for Moulmein.

 

On 15-1-1943 the Nichimei Maru was sunk during an aerial attack about 75 km from Moulmein in the Bay of Mar­taban; most of the POW’s were picked up by the Moji Maru 2. The tanker Soerabaja Maru, passing here several hours later, also picked up some POW’s from the sea. Ultimately 968 POW’s were saved, 32 died; some POW’s were woun­ded.

 

On 17-1-1943 the POW’s were transferred to the Moul­mein-Prison. In various train transports they were trans­ported to Thanbyuzayat, at the end of the Birma-railway in Birma. From here they were sent to the labour camps along the railway.

 

NOTE. It is not certain that all POW’s were transported to Thanbyuzayat and after that to the labour camps on the Birma-railway. Some POW’s reported that they were trans­ported directly from the Moulmein Prison to Camp 18, Hlaplauk.

.

Literatuur

Bom, A.M. in Heijmans-van B. – Jap. bezet. in dagboeken, Birma-Siam spoorlijn, pg 31-33 (Nichimei Maru)

Bom, A.M. – Dagboek, NIOD-dagboek 160

Brand, W. – Rapport, NIOD, IC 028.784

Ditmar, W.P.A. – Kort verslag, bron ?

Galavazi, H. – Dagboek (uitgave in eigen beheer)

Heijmans-van Bruggen, Mariska – De Japanse bezetting in dagboeken, De Birma-Siam spoorlijn, 2001, pg 60-77

Hulsbus, Joop – En de zon werd rood, 1986, pg 121

Keeskamp, J. – Proces Verbaal, 09-02-1946, NIOD, IC 000.762

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 153 (torpedo)

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Birmaspoorlijn, 1982, pg 99

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 95-98

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1971, pg 214

Smits, Th. – De ondergang van de Nitimei Maru, De Blauwe Wimpel, jaargang ??, pg 18-19, 36-37

Sterk, J.J. – Proces Verbaal, 20-09-1946, NIOD, IC 000.799

Verslag – Stabelan, 7/1, pg 25; 9/3, pg 3,26; 9/6, pg 3,26

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese, 1994, pg 163

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 103, 178, 182 (vertrek Singapore 10-1-1943)

 

Tekening

Tong Tong, jaargang ??, pg ??

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

Index          Zeetransporten              Kampen in Birma/Thailand