†††††††††††††††††††††††††† Montevideo Maru

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 12-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

New Britain

Rabaul

 

V

22-6-1942

1050

 

 

 

torpedo

 

1-7-1942

15

1035

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

 

De Montevideo Maru (7.266 ton, vrachtschip met passa≠giers≠accomodatie) vertrok op 22-6-1942 met 1050 krijgs≠gevangenen (allen AustraliŽrs) uit Rabaul (op het eiland New Britain), vermoe≠delijk met eind≠be≠stemming Hainan. Er waren ook nog 200 burgers aan boord (Australische ambte≠naren).

 

Op 1-7-1942, 's morgens om 3 uur, werd het schip onder de kust van Luzon getorpedeed door USS Sturgeon (het was het eerste schip dat door een Amerikaanse onderzeeŽr werd getorpedeerd).Alle gevangenen sliepen in de ruimen, de aanval kwam geheel onverwacht, het schip zonk binnen 11 minuten. Bij deze scheepsramp kwamen 1035 mensen om. Het lot van de 15 overlevenden is niet duidelijk.

 

NOOT. De op Rabaul achtergebleven Australische officie≠ren en burgers werden twee weken later met de Naruto Maru naar Japan vervoerd.

The Montevideo Maru (7,266 tons, freighter with passen≠gers-accommodation) sailed out on 22-6-1942 with 1050 POW (all Australian) from Rabaul (New-Britain), probably with destination Hainan. There were also on board 200 civilians (Australian civil servants).

 

On 1-7-1942 at 3:00 near the coast of Luzon the ship had been sunk by USS Sturgeon (this ship was the first ship torpedoed by an American submarine). all prisoners slept in the holds, the attack came fully unexpected, the ship sunk within 11 minutes. There were 1035 casualties; it is not known what happened with the 15 survivors.

 

NOTE. The Australian officers and civilians who remained on Rabaul, had been transported to Japan with the Naruto Maru two weeks later.

 

 

Literatuur

Dawn, Gavan Ė De Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 310 (840 krijgsgevangenen, geen overlevenden)

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg x, 25

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 27-29, 76, 86, 309

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 650

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 161

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 152

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index††††††††††††††††††† Zeetransporten