Naruto Maru

                                                                                                                                                                     12-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr,vr

DODEN

New Britain

Rabaul

 

V

6-7-1942

79

 

Japan

Yokohama

 

A

15-7-1942

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hir 1B, Zentsuji

A

15-7-1942

60 (1)

 

 

 

Totsuka

A

15-7-1942

19 (2)

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen, vr=vrouwen

Hir=Hiroshima

(1) Australische officieren

(2) Australische vrouwen

 

De Naruto Maru (7.184 ton, passagiersschip, in gebruik als munitie-bevoorradingsschip, 1934) vertrok op 6-7-1942 met 79 Australiërs (60 officieren, 6 militaire verpleegsters en 13 vrouwelijke burgers) uit Rabaul richting Japan. Het schip werd tot Saipan begeleid door de Japanse torpedo­jager Akikaze.

 

Op 15-7-1942 kwam het schip aan in Yoko­hama; de offi­cieren werden overgebracht naar het Zent­suji-kamp (Hiro­shima 1B), de vrouwen naar het Totsuka-kamp (in de omgeving van Yokohama).

 

NOOT. Een eerder transport van Australische POW en  burgers, die op Rabaul gevangen werden genomen, vertrok op 22-6-1942 met de Monte­video Maru (bestemming Hainan).

The Naruto Maru (7,184 tons, passenger-ship, used as ammunition supply ship, 1934) sailed out on 6-7-1942 with 79 Australians (60 officers, 6 military nurses and 13 female civilians) from Rabaul to Japan. Till Saipan the ship had been escorted by the destroyer Akikaza.

 

On 15-7-1942 the ship arrived in Yokohama: the officers had been transported to the Zentusji-camp (Hiroshima 1B), the women to the Totsuka-camp (near Yokohama).

 

NOTE. A preceding transport of Australian POW and civi­lians, who had been captured on Rabaul, took place on 22-6-1942 with the Montevideo Maru (destination Hainan).

 

 

Literatuur

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 29, 310

Waterford, van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 208 (Totsuka-kamp)

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.mansell.com

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan