Nagara Maru 1

                                                                                                                                                                     6-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Filippijnen

Manila

 

V

11-8-1942

160

 

Formosa

Takao

 

A

17-8-1942

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiw 4B, Karenko

A

17-8-1942

160

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

Taiw=Taiwan

 

De Nagara Maru 1 (7.149 ton, vrachtschip met passa­giers­accomodatie, 1934) vertrok op 11-8-1942 met 160 krijgs­­­gevangenen uit Manila naar Taiwan (Formosa). Zij behoor­den  tot de hoge militaire en burgerlijke auto­riteiten op de Filippijnen, vermoedelijk allen Amerikanen: 15 gene­raals, 106 kolonels en enige oppassers, de zoge­naamde Special Party.

 

Op 17-8-1942 kwam het schip aan in Takao (zuidpunt van Formosa); hier werden zij inge­scheept op de Otaro Maru voor transport naar het kamp Taiwan 4B, Karenko (aan de oostkust van Formosa). Later werden hier ook de hoge Engelse en Nederlandse autori­teiten geïnterneerd.

 

NOOT. In oktober 1944 werden deze krijgsgevangenen met de Oryoko Maru 1 overgebracht naar Mansjoerije.

The Nagara Maru 1 (7,149 tons, freighter with passenger accommodation, 1934) sailed on 11-8-1942 with 160 POW’s from Manila to Taiwan (Formosa). They belonged to the prominent military and civilian authorities on the Philippines, probably all Americans: 15 generals, 106 colo­nels and some servants, the so-called Special Party.

 

On 17-8-1942 the ship arrived in Takao (Southern Formosa); here they embarked on the Otaro Maru for transport to camp Taiwan 4B, Karenko (eastcoast Formosa). Later senior British and Dutch authorities were interned also in this camp.

 

NOTE. In October 1944 these POW’s were transported to Manchuria with the Oryoko Maru 1.

 

 

Literatuur

Bartlett Kerr, E. - Surrender and survival, 1985, pg 107-108

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 34-36, 310

Scholten, P. - Op reis met de Special Party, 1971, pg 110-111

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 149, 172

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in China

 

                                                 Special Party-Schema