Oryoku Maru 1

                                                                                                                                                                     3-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Formosa

Keelung

 

V

23-10-1944

260

 

Japan

Moji

 

A

27-10-1944

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 0A, Beppu

A

27-10-1944

260

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka

 

 

De Oryoku Maru 1 (7.362 ton, soms aangeduid als Oryoki Maru,  vrachtschip met passagiersaccommodatie) ver­trok op 23-10-1944 met 260 krijgs­gevangenen uit Keelung (Formosa) naar Japan. Deze krijgsgevangenen vormden de zoge­naamde "Special Party" (hoge Amerikaanse, Engelse en Nederlandse ambtenaren en militairen); zij kwamen uit het Kamp Shirakawa, in het noorden van Formosa.

Verder waren er zieke Japanse soldaten en Japanse vrou­wen en kinderen aan boord.

 

Op 27-10-1944 kwam het schip aan in Moji. De krijgs­gevangenen ging per trein naar Beppu (270 km ten zuiden van Moji op het eiland Kiushu). Zij werden hier onder­gebracht in drie hotels.

 

NOOT. Na een verblijf van twee weken werd de gehele groep krijgsgevangenen met de Fukuji Maru 2 overge­bracht naar Pusan (Korea) en vervolgens per trein naar Mantsjoerije.

The Oryoku Maru 1 (7,362 tons, sometimes called Oryoki Maru, freighter with passenger accommodation) sailed on 23-10-1944 with 260 POW’s from Keelung (Formosa) to Japan. These POW’s formed the so-called Special Party (high American, British and Dutch governmental and military autho­rities); they came from the Shirakawa-camp in the northern part of Formosa.

There were also sick Japanese soldiers and Japanese women and children on board.

 

On 27-10-1944 the ship arrived in Moji. The POW’s were taken by train to Beppu (270 km south of Moji). They stayed there in three hotels.

 

NOTE. After a stay of two weeks the whole group of POW’s were taken to Pusan (Korea) with the Fukuji Maru 2 and  thereafter by train to Manchuria.

 

 

Literatuur

Scholten, P. - Op reis met de "Special Party", 1971, pg 188-199

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan