Pacific Maru

                                                                                                                                                                     3-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

28-12-1942

350

 

Malakka

Singapore

 

A

30-12-1942

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

30-12-1942

350

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

 

De Pacific Maru (ongeveer 4000 ton, soms aangeduid als Maru Roku) vertrok op 28-12-1942 met 350 krijgs­gevan­genen uit Batavia (10e Bataljon-kamp) naar Singapore. Het trans­port van krijgsgevangenen betrof hier o.a. hoge Neder­landse burgerlijke en militaire autoriteiten met de rang van kolonel en hoger, de zogenaamde Special Party (47 ­officieren en hun 24 oppassers) Hiertoe behoorden Gouver­neur Generaal  jhr mr A.W.L.Tjarda van Starken­borgh Stachou­­wer en luitenang-generaal H. ter Poorten; zij werden met personenwagens en vrachtauto's naar Tandjong Priok gebracht, op de kade van de Stoomvaart Maat­schap­pij Neder­land (zij gingen op 27-12-1942 aan boord). Naast de Special Party waren er nog "gewone" krijgs­gevan­genen aan boord (die later naar Thailand gingen). Het schip was ver­der volgeladen met Japanse soldaten.

 

Op 30-12-1942 kwam het schip aan in Singapore; de krijgs­gevangenen werden overgebracht naar het Changi-kamp.

 

NOOT. De  Special Party vertrok uit Singapore naar Japan met de Aki Maru 1 en  werd vervolgens overgebracht naar Formosa met de Zankou Maru..

The Pacific Maru (about 4,000 tons, sometimes called Maru Roku) sailed on 28-12-1942 with 350 POW’s from Batavia (10th Batallion-camp) to Singapore. In this trans­port there were highly ranked civilian and military autho­rities (rank of colonel and higher), the so-called Special Party (47 officers and their 24 servants). Among them were Governer General jhr mr A.W.L. Tjarda van Starken­borgh Stachou­wer and lt. general H. ter Poorten; they had been transported with passenger-cars and trucks to Tand­jong Priok, om the quay of the Stoomvaart Maatschappij Neder­land (they embarked 27-12-1942). Next to the Special Party also “ordinary” POW’s embarked (who were sent later onwards to Thailand). Moreover, the ship was full of Japanese soldiers.

 

On 30-12-1942 the ship arrived in Singapore; the POW’s were transferred to the Changi camp.

 

NOTE.  The Special Party sailed from Singapore to Japan with the Aki Maru 1 and were subsequently transferred to Formosa with the Zankou Maru.

 

 

Literatuur

Brugmans, I.J. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting, doc 196, pg 347 (NIOD, IC 054.605)

Hulsbus, Joop - En de zon werd rood, 1986, pg 114-120

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, og 20 (bootnaam onbekend)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 92 (Maru Roku)

Scholten, P. - Op reis met de "Special Party", 1971, pg 96-98 e.v., 318 (naamlijst), 343 (datumlijst)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 67

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Special Party-schema

 

 

Index                    Zeetransporten                       Changi-kamp