Singapore Maru 2

                                                                                                                                                                     11-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

30-10-1942

1100

 

Indo-China

Saigon

 

A

3-11-1942

1100

 

Indo-China

Saigon

 

V

 

1100

 

Formosa

Takao

 

A

15-11-1942

1100

 

Formosa

Takao

 

V

15-11-1942

1100

 

Japan

Moji

 

A

25-11-1942

1040

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuk 4B, Moji-Hosp

A

25-11-1942

280

 

 

 

Hir 6B, Sanyo

A

26-11-1942

 

 

 

 

Hir 7B, Ube

A

27-11-1942

170

 

 

 

Hir 8B, Motoyama

A

28-11-1942

200

 

 

 

Hir 9B, Ohama

A

25-11-1942

167

 

 

 

 

 

 

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek, kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka, Hir=Hiroshima; Moji-Hosp=Moji-Hospital

 

De Singapore Maru 2 (5.859 ton, vrachtschip, 1919) vertrok op 30-10-1942 uit Singa­pore naar Japan. Aan boord zaten 1100 krijgsgevangenen, afkomstig van Java, en nog eens 600 Japanse soldaten. De leiding van de krijgsge­van­genen berustte bij lt-kolonel E.R.Scott (deze groep werd daarom ook wel aangeduid als de Scott-Party). Het schip voer (ongeveer) gelijktijdig dezelfde route als de Dainichi Maru 4, de Kunitama Maru 2 en de Tofuku Maru 2.

 

Op 3-11-1942 voer het schip bij Kaap St. Jacques de rivier op richting Saigon. Lt-kolonel Scott vroeg de Japan­ners om zieken aan wal te kunnen brengen, maar dit verzoek werd afgewezen.

 

On 15-11-1942 werd Takao (Formosa) bereikt; hier gingen ruim 20 krijgsgevangenen van boord en kwamen er nog eens 600 man Japanse troepen aan boord. Bij Formosa werd nog enige dagen gewacht totdat een storm was gepasseerd.

 

Het was een zeer slecht transport: het schip was overvol, de voeding was onvoldoende, sanitaire voor­zienin­gen en medische hulpmiddelen waren nauwelijks aanwezig, er was geen enkele luchtventilatie in de onderste ruimen, waar de krijgsgevangenen zaten; er brak dystenterie uit; onderweg waren er 60 sterf­gevallen.

 

Op 25-11-1942 werd de haven van Moji bereikt. Op dat moment waren er 280 zieken aan boord, die niet meer kon­den lopen; hiervan overleden de eerste weken na aankomst 127 man aan ondervoeding, dysen­terie en pellagra. De andere krijgsgevangenen werden naar diverse krijgsgevan­genkampen overgebracht (zie tabel).

The Singapore Maru 2 (5,859 tons, freighter, 1919) sailed on 30-10-1942 from Singapore to Japan. On board  there were 1100 POW’s from Java, and also 600 Japanese soldiers. The POW commander was lt-colonel E.R.Scott (the group was called therefore the Scott-Party). The ship travelled about the same route as the Dainichi Maru 4, the Kunitama Maru 2 and the Tofuku Maru 2.

 

On 3-11-1942 the ship entered the river mouth at Cape St. Jacques to Saigon. Here lt-colonel Scott asked the Japanese to disembark the sick men, but this request was rejected.

 

On 15-11-1942 the ship arrived in Takao (Formosa); here 20 POW’s disembarked and 600 Japanese soldiers came on board. At the coast of Formosa the ship waited a few days for passing a storm.

 

It was a very bad transport: the ship was over-crowded, there were insufficient sanitary provisions and medical care was scarcely available, there was not any air ventilation in the lowest parts of the holds with POW’s; dysentery broke out, there were 60 deaths.

 

On 25-11-1942 the ship arrived in Moji. At that moment there were 280 sick men on board, who cannot walk any­more; 127 men of this group died within a few weeks after arrival because of malnutrition, dysentery and pellagra. The other POW’s were taken to various camps (see table).

 

 

Literatuur

James, A.G. - Hell-Ship, www.far-eastern-heroes.org.uk

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 43-47

Lord Russell of Liverpool - Bushido, de gesel van de rijzende zon, 1958, pg 107

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 70-72

Scott – Affodavit (3 pg)

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 45 (1100 kr)

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 650-651

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 165

Witsen, E. van - Voorstudie, NIOD, IC 074.426, pg 341 (V Singapore 18-10-1942, A Modji 20-11-1942)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 174

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.far-eastern-heroes.org.uk/hell_ships/Singapore Maru (naamlijst 108 Engelsen)

www.west-point.org

 

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan