Phnom Penh                  Station                    Indo-China

 

 

                                                                                                                                                                         13-7-2011

Ligging

Phnom Penh was de hoofdstad van Cambodja. Het station werd gebruikt als overstapplaats van de trein uit Bangkok op een boot naar Saigon of omgekeerd.

De krijgsgevangenen waren afkomstig van de Burma-spoorweg. Na voltooiing (oktober 1943) werden som­mige groepen op transport gezet naar Japan via Saigon. De krijgsgevangenen kwamen echter niet verder dan Saigon: sommigen werden daar tewerkgesteld bij de aanleg van vliegvelden of in de haven van Saigon, ande­ren keerden terug naar Bangkok om vervolgens per trein naar Singapore te worden vervoerd (en per schip naar Japan).

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

Groep 1 (boek Walboom)

 

 

 

27.12.1943

Thai: Tamarkan (1)

 

400

400

kr (2)

28.12.1943

 

Saig: Havenkamp (3)

400

0

kr

 

Groep 2 (boek Blair)

 

 

 

27.03.1944

Thai: Tamarkan (4)

 

900

900

kr (5)

xx.04.1944

 

Saig: Havenkamp (6)

900

0

kr

 

Groep 3

 

 

 

19.12.1944

Thai: Tamarkan (7)

 

 

 

kr (8)

20.12.1944

 

Saig: Havenkamp (9)

 

 

kr

 

Groep 4 (boek van Bakel)

 

 

 

12.04.1945

Thai: Tamarkan (10)

 

 

 

kr (11)

13.04.1945

 

Saig: Havenkamp (12)

 

 

kr

Afkortingen/Noten

kr = krijgsgevangenen

Saig=Saigon, Thai=Thailand

(1) per trein via Non Pladuk en Bangkok

(2) Nederlanders

(3) per rivierboot, eindbestemming Japan (nooit bereikt)

(4) per trein via Non Pladuk en Bangkok

(5) Engelsen

(6) per rivierboot Long Ho, eindbestemmimg Japan (nooit bereikt)

(7) per trein

(8) Nederlanders, Australiërs, Engelsen en enige Amerikanen

(9) per rivierboot, eind bestemming Japan (nooit bereikt)

(10) per trein via Non Pladuk en Bangkok

(11)

(12) per rivierboot

 

Literatuur

Bakel, W.J. van – The day of infamy and the aftermath, pg 66 (april 1945)

Blair, Joan and Clay – Reurn from the River Kwai, 1979, pg 20 (maart 1944)

Brown, V. - Rapport, NIOD, IC 081805 (april 1944)

Kingma, G.H.N. - Toespraak in Aek Pamienke (Noord-Sumatra), 30.09.45, NIOD, IC 074168

Location and known strengths POW camps, 20.12.44, BuZa, Londens Archief, BB 22C, pg 15 (kampenlijst)

Strijdhorst, J. – NIOD, IC 048861 (12-19 augustus 1945)

Walboom, Leen – Odyssee door Azië, 1997, pg 68-77 (groep 1)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 235

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 243

 


 

Index                    Cambodja-Vietnam                Kampen in Indo-China