Batavia         Tandjong Priok-kampen              Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

Lokaties

Uniekampong, Kampong Kodja, General Motors

 

Ligging

Deze drie afzonderlijke kampen waren ondergebracht in woonloodsen voor havenkoelies op de kade van Tandjong Priok. Deze worden hier beschouwd als één kamp.

 

Kampcommandant

kapitein Takazawa (sept 1942-feb 1943), kapitein Shiozawa (feb-april 1943)

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-04-1942

Tasik: Renbaan

 

3500

 

kr (1)

xx-04-1942

Bat: 10e Bataljon

 

545

 

kr (2)

05-04-1942

Borneo

 

955

5000

kr (1)

14-05-1942

 

Bat: Patekoan

450

 

kr

16-10-1942

 

Singapore (3)

1200

 

kr (1)

21-10-1942

 

Singapore (4)

1800

1550

kr (1)

05-01-1943

Tjil: Artillerie-kamp.

 

700

2250

kr

13-01-1943

 

Singapore (5)

700

 

kr

19-01-1943

 

Srbj: HBS

550

 

kr

15-04-1943

 

Srbj: Jaarmarkt

1024

0

kr (1)

 

 

 

 

 

 

23-10-1943

Band: 15e Bataljon

 

1500

1500

kr

07-11-1943

 

Palembang (6)

1500

0

kr

 

 

 

 

 

 

xx-07-1945

Bat: 10e Bataljon

 

800

800

kr

23-08-1945

 

 

 

800

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Srbj=Soerabaja, Tasik=Tasikmalaja, Tjil=Tjilatjap

(1) Engelsen

(2) Australiërs

(3) met Tofuku Maru 1 (eindbestemming Japan)

(4) met Kunitama Maru 1 (eindbestemming Japan)

(5) met Wien (eindbestemming onbekend)

(6) met France Maru 2

 

Omstandigheden

Behuizing                  geen uitzicht op de buitenwereld: een naargeestig kamp

Appèl                         er was een enkele keer appèl (niet dagelijks)

Corvee                       er was geen werk te doen

Medische keuring                voor een transport werd de ontlasting gecontroleerd op dysenterie (test met glazen staaf)

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 86; Deel II, 2002, pg 74

Sorgdrager, Donald – Kamperen bij Oom Nippon, 2007, pg 57-59

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 58

 

Plattegrond van de stad

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 86

 

Luchtfoto’s

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 87

 

 

Index          Kampen op Java