Tazima Maru

                                                                                                                                                                         20-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Soerabaja

 

V

25-4-1943

1030

 

Timor

Dily

 

A

1-5-1943

 

 

Timor

Lautem

 

A

6-5-1943

 

 

Timor

Koepang

 

A

6-5-1943

 

 

Flores

Maoemere

 

A

9-5-1943

1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkamp

A

9-5-1943

1030

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Tazima Maru vertrok op 25-4-1943 met 1030 krijgs­gevangenen (allen Engelsen, Royal Air Force) uit Soera­baja naar Flores. Het schip voer in convooi met de Tenzio Maru (930 man) en de Koam Maru (100 man). De krijgs­gevangenen waren afkomstig uit het JCJL-kamp in Soera­baja. Tijdens het transport van de drie schepen van Soerabaja naar Maoe­mere overleden 19 mannen ten gevol­ge van dysenterie.

 

Op 1-5-1943 kwam het schip aan in Dily (Timor), waar een deel van de lading door de krijgs­gevangenen werd gelost.

 

Op 6-5-1943 kwam het schip in Lautem (Timor), waar een deel van de lading van de Tenzio Maru moest worden gelost. Ondertussen voer de Tazima Maru naar Koepang (Timor) om zieke krijgsgevangenen op te halen.

 

Op 9-5-1943 kwam het schip aan in Maoemere (Flores); de krijgs­gevangenen werden naar het Blom-kamp over­gebracht (voor de aanleg van vliegvelden).

The Tazima Maru sailed out on 25-4-1943 with 1030 POW (all British, Royal Air Force) from Soerabaja to Flores. The ship navigated in a convoy with the Tenzio Maru (930 POW) and rhe Koam Maru (100 POW). The POW came from the JCJL-camp in Soerabaja. During the transport of the three ships from Soera­baja to Maoemere 19 POW died of dysentery.

 

On 1-5-1943 the ship arrived in Dily (Timor), where a part of the cargo must be unloaded by the POW.

 

On 6-5-1943 the ship arrived in Lautem (Timor), where a part of the cargo of the Tenzio Maru must be unloaded. In the meantime the Tazima Maru navigated to Koepang (Timor) to embark sick POW.

 

On 9-5-1943 the ship arrived in Maoemere (Flores); the POW had been transferred to the Blom-camp (to build airfields).

 

 

Literatuur

Binnerts, C. - Alles is in orde, Heren….!, 1988, pg 21 e.v.

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 168 (JCJL-kamp), 209-211 (Maoemere)

Jacobs, L. - Stabelan 13/1, pg 29-30 (inscheping)

Jacobs, L. - Het Flores-contingent, Stabelan 13/2, pg 33-35 (ontscheping)

Veenstra, J.H.W. e.a. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1982, pg 23-65

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 95

 

 

 

Index          Zeetransporten              Kampen Molukken en Flores