Tenzio Maru

                                                                                                                                                                         20-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Soerabaja

 

V

25-4-1943

930

 

Timor

Dily

 

A

1-5-1943

 

 

Timor

Lautem

 

A

6-5-1943

 

 

Flores

Maoemere

 

A

9-5-1943

930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkamp

A

9-5-1943

930

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Tenzio Maru vertrok op 25-4-1943 met 930 krijgs­gevangenen (allen Engelsen, Royal Air Force) uit Soera­baja naar Flores. Het schip voer in convooi met de Tazima Maru (1030 man) en de Koam Maru (100 man). De krijgs­gevangenen waren afkomstig uit het JCJL-kamp in Soera­baja. Tijdens het transport van de drie schepen van Soera­baja naar Maoe­mere overleden 19 mannen ten gevol­ge van dysenterie.

 

Op 1-5-1943 kwam het schip aan in Dily (Timor), waar een deel van de lading van de Tazima Maru  door de krijgs­gevangenen werd gelost.

 

Op 6-5-1943 kwam het schip in Lautem (Timor), waar een deel van de lading van de Tenzio Maru moest worden gelost.

 

Op 9-5-1943 kwam het schip aan in Maoemere (Flores); de krijgs­gevangenen werden naar het Blom-kamp over­gebracht (voor de aanleg van vliegvelden).

The Tenzio Maru sailed out on 25-4-1943 with 930 POW (all British, Royal Air Force) from Soerabaja to Flores. The ship navigated in a convoy with the Tazima Maru (1030 POW) and rhe Koam Maru (100 POW). The POW came from the JCJL-camp in Soerabaja. During the transport of the three ships from Soera­baja to Maoemere 19 POW died of dysentery.

 

On 1-5-1943 the ship arrived in Dily (Timor), where a part of the cargo of the Tazima Maru must be unloaded by the POW.

 

On 6-5-1943 the ship arrived in Lautem (Timor), where a part of the cargo of the Tenzio Maru must be unloaded.

 

On 9-5-1943 the ship arrived in Maoemere (Flores); the POW had been transferred to the Blom-camp (to build airfields).

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 168 (JCJL-kamp), 209-211 (Maoemere)

Jacobs, L. - Verslag, Stabelan 13/1, pg 29-30 (inscheping)

Jacobs, L. - Het Flores-contingent, Stabelan 13/2, pg 33-35 (ontscheping)

Veenstra, J.H.W. e.a. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1982, pg 23-65

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 95

 

 

 

Index          Zeetransporten              Kampen Molukken en Flores