Japanse krijgsgevangenkampen

(sinds 2008)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 8-9-2016

 

Inhoud

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Oost-AziŽ in de periode maart 1942 - augustus 1945 ongeveer 41.000 Nederlandse krijgs≠gevangenen geÔnterneerd.

Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig≠ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een plat≠te≠grond, fotoís of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur.

Er is tevens een overzicht van alle zeetransporten, waarmee krijgs≠gevangenen over zee werden getrans≠porteerd.

Van sommige kampen en zeetransporten zijn naamlijsten beschik≠baar.

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kampen

in Nederlands-IndiŽ

buiten Nederlands-IndiŽ

Java

Malakka (Singapore)

Sumatra

Birma/Thailand

Borneo

Indo-China

Celebes

China (incl. Hainan en Formosa)

Molukken en Flores

Japan

 

Korea

 

Mantsjoerije

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Zeetransporten

Hellships

Java Parties

Japan Parties

 

†††††††††††††††††††††††††† Op zoek naar je eigen kamp

Opsporing gezocht

Japanse Registratiekaarten

 

 

Aanverwante

websites

 

Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ:

www.japanseburgerkampen.nl

 

Burgerkampen in de na-oorlogse periode

(ex-Japanse kampen, Opvangkampen, Republikeinse kampen):

www.bersiapkampen.nl

 

Algemene

literatuur

 

E. van Witsen Ė Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971

 

Dulm, J. van et al. - GeÔllustreerde Atlas van de Japanse kampen in Nederlands-IndiŽ 1942-1945, Deel I (2000) en Deel II (2002)

 

Informatie

 

Henk Beekhuis, Email-adres h.beekhuis@planet.nl