Japanse krijgsgevangenkampen

(sinds 2008)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 8-9-2016

 

Inhoud

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Oost-AziŽ in de periode maart 1942 - augustus 1945 ongeveer 41.000 Nederlandse krijgs≠gevangenen geÔnterneerd.

Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig≠ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een plat≠te≠grond, fotoís of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur.

Er is tevens een overzicht van alle zeetransporten, waarmee krijgs≠gevangenen over zee werden getrans≠porteerd.

Van sommige kampen en zeetransporten zijn naamlijsten beschik≠baar.

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Kampen

in Nederlands-IndiŽ

buiten Nederlands-IndiŽ

Java

Malakka (Singapore)

Sumatra

Birma/Thailand

Borneo

Indo-China

Celebes

China (incl. Hainan en Formosa)

Molukken en Flores

Japan

 

Korea

 

Mantsjoerije

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Zeetransporten

Hellships

Java Parties

Japan Parties

Japanse Registratiekaarten

Zoek een Kamp of Boot

Research a Camp or Ship

 

 

Aanverwante

websites

 

Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ:

www.japanseburgerkampen.nl

 

Burgerkampen in de na-oorlogse periode

(ex-Japanse kampen, Opvangkampen, Republikeinse kampen):

www.bersiapkampen.nl

 

Algemene

literatuur

 

E. van Witsen Ė Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971

 

Dulm, J. van et al. - GeÔllustreerde Atlas van de Japanse kampen in Nederlands-IndiŽ 1942-1945, Deel I (2000) en Deel II (2002)

 

Informatie

 

Henk Beekhuis, Email-adres h.beekhuis@planet.nl