Amagi Maru

                                                                                                                                                                         25-11-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Soerabaja

 

V

22-4-1943

1030

 

Ceram

Haroekoe

 

A

5-5-1943

1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haroekoe

A

5-5-1943

1030

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Amagi Maru (3.165 ton) vertrok op 22-4-1943 met ongeveer 1030 krijgsgevangenen (merendeels Engelsen: Royal Air Force) uit Soerabaja (JCJL-kamp), in convooi met de Cho Saki Maru (ook ongeveer 1030 man) naar Haroekoe, een klein eiland voor de kust van Ceram. Beide schepen vervoerden samen 2061 mannen (1716 Engelsen en 345 Nederlanders).

 

Gedurende het begin van de reis was het convooi groter (totaal 5 schepen): de Kuni­tama Maru 3 was onderweg naar Amahei (Ceram), de Mayahashi Maru en de Nishi Maru 4 naar Liang (Am­bon). Door de slechte hygiënische omstandig­heden aan boord van de beide schepen brak dysenterie uit.

 

Op 5-5-1943 werd Haroekoe bereikt; bij aankomst leden 160 man aan dysenterie, er waren nog geen sterf­gevallen. In het kamp brak de ziekte in volle omvang uit: 1300 zie­ken. Na een verblijf van 5 maanden in het kamp waren 300 man overleden aan deze ziekte (en door verhongering).

The Amagi Maru (3,165 tons) sailed out on 22-4-1943 with about 1030 POW’s (most of them British, Royal Air Force) from Soerabaja (JCJL-camp) to Haroekoe, a smal island at the coast of Ceram, in convoy with the Cho Saki Maru (also about 1030 POW). Both ships together transported 2061 POW’s (1716 British and 345 Dutch).

 

In the beginning the convoy consisted of 5 ships in total): the Kunitama Maru sailed for Amahei (Ceram), the Mayahashi Maru and the Nishii Maru sailed for Liang (Ambon).  Because of the bad hygienic circumstances on board of both ships dysentery made its first appearance.

 

On 5-5-1943 the ship arrived at Haroekoe; at that mo­ment 160 men had dysentery; there were no deaths. In the camp the dysentery dispersed greatly: 1300 sick men. After 5 months in this camp there were 300 deaths caused by dysentery (and hunger).

 

 

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 168 (JCJL-kamp), 220-221 (Haroekoe)

Korteweg, R. - De 1000 van Amahei, pg 5 e.v.

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 23-24 (1071 kr)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 105-109, 313

Springer, R. – Dagboek, NIOD-dagboek 240, herdruk 2012, pg 34 (arts)

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 55

Veenstra, J.H.W. e.a. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1982, pg 11-40

Waterford, V. - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 154

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 84

 

 

 

Index           Zeetransporten              Kampen Molukken en Flores