Cho Saki Maru

 

                                                                                                                                                                     25-11-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Soerabaja

 

V

22-4-1943

1030

 

Haroekoe

Haroekoe

 

A

5-5-1943

1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haroekoe-kamp

A

5-5-1943

1030

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Cho Saki Maru (soms aangeduid als Matsukawa Maru) vertrok op 22-4-1943 met ongeveer 1030 krijgs­ge­van­genen (merendeels Engelsen: Royal Air Force) uit Soe­ra­baja (JCJL-kamp), in convooi met de Amagi Maru naar Haroe­koe, een klein eiland voor de kust van Ceram. Beide schepen vervoerden samen 2061 mannen (1716 Engelsen en 345 Nederlanders).

 

Gedurende het begin van de reis was het convooi groter (totaal 5 schepen): de Kunitama Maru 3 was onderweg naar Amahei (Ceram), de Mayahashi Maru en de Nishi Maru 4 naar Liang (Ambon).

 

Door de slechte hygiënische omstandigheden aan boord van de beide schepen voor Haroekoe brak dysenterie uit. Bij aankomst leden 160 man aan deze besmettelijke ziekte, er waren nog geen sterfgevallen.

 

Op 5-5-1943 kwam het schip aan in Haroekoe. In het kamp brak de dysenterie in volle omvang uit: 1300 zieken. Na een verblijf van 5 maanden in het kamp waren 300 man over­leden aan deze ziekte (en door verhongering).

The Cho Saki Maru (sometimes called Matsukawa Maru) sailed out on 22-4-1943 with about 1030 POW’s (most of them British: Royal Air Force) from Soe­rabaja (JCJL-camp) in convoy with the Amagi Maru, to Haroekoe, a small island at the coast of Ceram. Both ships together transported 2061 POW’s (1716 British and 345 Dutch).

 

In the beginning the convoy consisted of 3 more ships (in total 5 ships): the Kunitama Maru, sailing for Amahei (Ceram), the Mayahashi Maru and the Nishii Maru, both sailing for Liang (Ambon).

 

Because of the bad hygienic conditions on board of both ships for Haroekoe dysentery broke out. Arriving in Haroe­koe 160 POW were ill, but there were no deaths.

 

On 5-5-1943 the ship arrived in Haroekoe. Here the dysen­tery broke out fully: in a short time 1300 sick persons. After a stay of 5 months there were 300 deaths caused by dysentery (and starvation).

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 168 (JCJL-kamp), 220-221 (Haroekoe)

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 24

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 105-109, 232, 313

Springer, R. – Dagboek, NIOD-dagboek 240, herdruk 2012, pg 34 (arts)

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 55

Veenstra, J.H.W. e.a. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1982, pg 11-40

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 84

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

 

 

Index          Zeetransporten              Kampen Molukken en Flores