Birma-Siam-spoorweg                                                     

                                                                                                                                                                         7-11-2016

 

Dutch roster (naamlijst Nederlanders)

 

date: Nov. 1st, 1944

 

De tabel omvat de volgende kolommen:

NR= rangnummer op de lijst

NAAM=achternaam, voornamen

SER=Service: A=Army, AF=Air Force, N=Navy

RANK=rang

NEW: 5e en 6e kolom: laatste afdeling en kampnummer (in Thailand)

OLD: 7e en 8e kolom: eerdere afdeling en kampnummer (in Thailand)

CAMP: 9e en 10e kolom: kampnummer op Java

REG=stamboeknummer

J/D: J=Java, D=Dead

DATE=datum van vertrek naar Thailand of datum van overlijden

 

Officieren

A t-m Z

Andere Rangen

A B C D E F G H I,J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

 

Opmerkingen:

 

* De naamlijst is in mei 2014 ontdekt en gefotografeerd door Barbara Duffield: zij gebruik­te hierbij een zeer hoge resolutie (5 MB per foto).

* De leesbaarheid van de foto’s was over het algemeen redelijk, maar op sommige pagina’s waren de namen moeiljk leesbaar en kunnen fou­tieve namen zijn ingetypt.

* De volgorde van de namen is ongeveer alfabetisch, precies zoals op het originele docu­ment; hierdoor blijft ook het kampnummer in kolom 6 precies op volgorde (kennelijk zijn deze kampnummers op 1-11-1944 toegekend).

* De spelling van de namen op het originele document is onveranderd overgenomen; met name het gebruik van de “y” i.p.v. “ij” (in bijv. Meyer en Meijer) geeft verwarringen.

* De voornamen werden op het origineel voluit geschreven, hier moesten deze namen soms worden ingekort wegens onvoldoende ruimte in de tabel.

* Deze lijst is niet een volledige naamlijst van de Burmaspoorweg: de lijst is gedateerd 1-11-1944, op dat moment waren al enige duizenden Nederlandse krijgsgevangenen af­ge­voerd naar Singapore (een deel van hen werd vervolgens overgebracht naar Japan).

* Indien noodzakelijk of gewenst, kan de foto van een bepaalde pagina worden opge­stuurd (onder opgave van rangnummer en/of naam van de betrokken persoon).

 

 

Index          Terug naar Naamlijsten Birma-Siam