Fukuji Maru 1

                                                                                                                                                                     7-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Japan

Hakata

 

V

9-10-1944

354

 

Korea

Pusan

 

A

9-10-1944

354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moekden: Hoten 1B

A

14-10-1944

354

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

 

De Fukuji Maru 1 (veerboot Japan-Korea) vertrok op 9-10-1944 met 354 krijgsgevangenen uit Hakata (Japan, halverwege Nagasaki en Moji) naar Pusan (Korea). Aan boord zaten hoge Nederlandse ambtelijke en militaire auto­riteiten, een deel van de zogenaamde Special Party, (o.a. de Gouverneur-Generaal  Tjarda van Starkenborgh Stachou­wer en generaal Ter Poorten) en hoge Engelse en Ameri­kaanse militaire autoriteiten (o.a. de generaals Wain­wright en Percival), op weg naar Mant­sjoerije. Zij waren afkomstig uit het krijgsgevangenkamp Fukuoka 0A, Beppu.

 

Op 9-10-1944 kwam het schip aan in Pusan. De krijgs­ge­vangenen gingen vervolgens per trein naar Moekden (Man­sjoerije), kamp Hoten 1B, Zheng.

 

NOOT. Dit was het eerste transport van hoog-geplaatste autoriteiten; het tweede transport vond plaats met Fukuji Maru 2.

The Fukuji Maru 1 (ferry Japan-Korea) sailed on 9-10-1944 with 354 POW’s from Hakata (Japan, halfway Nagasaki and Moji) to Pusan (Korea). On board were highly ranked Dutch civilian and military authorities, part of the Special Party (among others Governor-General Tjarda van Star­ken­borgh Stachouwer and general Ter Poorten) as well as high British and American military authorities (among others the generals Wain­wright and Percival) on their way to Manchuria. They came from the POW-camp Fukuoka 0A, Beppu.

 

On 9-10-1944 the ship arrived in Pusan. The POW’s were taken by train to Mukden (Manchuria), camp Hoten 1B, Zheng.

 

NOTE. This was the first transport of highly ranked autho­rities; the second transport took place with the Fukuji Maru 2.

 

 

Literatuur

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 278, 316

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese in World war II, 1994, pg 218-219

 

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan

 

Special Party                                         Kampen in Mansjoerije