Fukuji Maru 2

                                                                                                                                                                     7-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Japan

Hakata

 

V

11-11-1944

260

 

Korea

Pusan

 

A

11-11-1944

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moekden: Hoten 1B

A

14-11-1944

260

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

 

De Fukuji Maru 2 (veerboot Japan-Korea) vertrok op 11-11-1944 met 260 krijgsgevangenen uit Hakata (Japan, halverwege Nagasaki en Moji) naar Pusan (Korea). Aan boord zaten hoge Amerikaanse, Engelse en Nederlandse ambtelijke en militaire auto­riteiten (de zogenaamde promi­nenten, o.a. kolonel Scholten), een deel van de zogenaamde Special Party, op weg naar Mantsjoerije. Zij waren afkom­stig uit het krijgs­ge­vangen­kamp Fukuoka 0A, Beppu. Er waren nog 300 andere pas­sa­giers (vrouwen en kinderen).

 

Op 11-11-1944 kwam het schip aan in Pusan. De krijgs­gevangenen gingen vervolgens per trein naar Moekden (Mansjoerije), kamp Hoten 1B, Zheng.

 

NOOT.  Dit was het tweede transport van hoog-geplaatste autoriteiten; het eerste transport vond plaats met Fukuji Maru 1.

The Fukuji Maru 2 (ferry Japan-Korea) sailed on 11-11-1944 with 260 POW’s from Hakata (Japan, halfway Nagasaki and Moji) to Pusan (Korea). On board were senior American, British and Dutch civilian and military authorities (among others colonel Scholten), part of the Special Party on their way to Manchuria. They came from the POW-camp Fukuoka 0A, Beppu. There were also 300 other passen­gers (women and children).

 

On 11-11-1944 the ship arrived in Pusan. The POW’s were taken by train to Mukden (Manchuria), camp Hoten 1B, Zheng.

 

NOTE. This was the second transport of senior authorities; the first transport took place with the Fukuji Maru 1.

 

 

Literatuur

Braly, Col. W.C. - The hard way home, 1947 (zie Waterford)

Scholten, P. - Op reis met de "Special Party", 1971, pg 197-198

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 157

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan

 

Special Party                                         Kampen in Mansjoerije