Saigon                         Havenkamp                Indo-China

 

                                                                                                                                                                         24-6-2015

Andere benaming

Thailand VIII (1D sinds 1-9-1942, 8B sinds 1-9-1944)

Dok-kamp

 

Ligging

Het kamp bestond uit 4 barakken van 5x20 meter, gelegen aan de Rue Jean Eudel, tegenover de dokken

(10 minuten lopen van de haven).

 

Kampcommandanten

“Mooie Willem” (Japanner)

 

Kampleiding

o.a. vaandrig Keijzer (Nederlander)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-04-1942

Singapore

 

400

400

kr (1)

30-12-1943

Thailand

 

400

800

kr

04-04-1944

Thailand

 

900

1700

kr (2)

27-06-1944

 

Singapore

900

800

kr

20-12-1944

Thailand

 

 

 

kr

xx-01-1945

 

Thailand

950 (3)

 

kr (4)

09-02-1945

Singapore (5)

 

2530 (6)

 

kr

17-02-1945

 

Long Than (7)

1500 (8)

 

kr

22-02-1945

 

Phu My

1000 (8)

 

kr

xx-04-1945

Thailand

 

 

 

kr (9)

xx-07-1945

Phu My

 

1000

 

kr

xx-07-1945

 

 

 

3500 (10)

kr

xx-08-1945

 

Saig: Virgil-kaz

 

 

kr

10-08-1945

 

Pakse (11)

 

 

kr

13-08-1945

Pakse (11)

 

 

 

kr

06-09-1945

 

Evacuatie

198

 

kr (12)

xx-09-1945

 

Evacuatie

500

 

ex-kr (13)

12-10-1945

 

Evacuatie (14)

1800

0

ex-kr (15)

kr = krijgsgevangenen, ex-kr=ex-krijgsgevangenen

Saig=Saigon; Virgil-kaz=Virgil-kazerne

(1) Engelsen

(2) Nederlanders, Australiërs, Engelsen, Amerikanen

(3) 400 Nederlanders, 450 Engelsen, 100 Amerikanen

(4) 4 doktoren, verder allen officier

(5) met Haruyasa Maru, vertrek Singapore 4-2-1945, aankomst Saigon 9-2-1945 (Java Party 25)

(6) 500 van Java (allen Nederlanders), 2030 van Thailand (1592 Engelsen, 200 Australiërs en 238 Nederlanders)

(7)  per boot gedurende één nacht

(8) uit de groep van 2530, die zojuist uit Singapore kwam

(9) Engelsen

(10) volgens Wildeboer

(11) per rivierboot, 600 km noord van Saigon (na 3 dagen rechtsomkeerd)

(12) Amerikanen (per vliegtuig via Karachi, Calcutta, Bermuda naarWashington)

(13) Engelsen en Australiërs

(14) met de Circassia

(15) Nederlanders

 

Werkzaamheden

velerlei corvees (“parties”): laden en lossen van schepen, treinen, vrachtauto’s, reparaties aan vliegvelden,

puin ruimen overal in de stad (bombardementen), loopgraven maken, enz enz

 

Gebeurtenissen

12.01.45                              luchtaanval op schepen in de haven

 

Omstandigheden

voeding                 voldoende; kantine met eieren, bananen, biscuit, tabak

wonen                   overvol

recreatie                              cabaret- en muziekuitvoeringen op een toneel (later gestopt); box-wedstrijden

contacten              met buitenwereld via Franse burgers

handel                   veel handel in gestolen goederen, verkregen tijdens de corvees

 

Japanse registratiekaarten

Drost, J.R. – rechtstreeks van Java via Singapore (Java Party 25)

Kors, Arend – via Thailand Main camp naar Saigon, in Saigon overleden

Neujean, E.L. - rechtstreeks van Java via Singapore (Java Party 25)

Rootlieb, A.C. – rechtstreeks van Java met via Singapore (Java Party 25)

 

Naamlijsten

Naamlijst Java Party 25, NRK-archief 3822

Naamlijst Havenkamp 223 Nederlanders, War Office 361 – 2000, pg 118-130 (1945)

 

Literatuur

Adriaansen, S.D. - Brief, 28.02.46, NIOD, IC 080332 (mishandelingen)

Bakel, W.J. van – The day of  infamy and its aftermath, pg 67 e.v.

Blair, Joan and Clay – Return from the River Kwai, 1979, pg 24-33 (april-juni 1944)

Boelee, Christiaan - Proces-verbaal, NIOD, IC 080532 (mishandelingen)

Brown, V. - Rapport, NIOD, IC 081805, pg 11-14 (tevens datumlijst, naamlijst voor groep uit Thailand)

Drost, J.R. – Route in dagboek, NIOD, IC 049.883

Ende, W. van der - Brief, 24.02.46, NIOD, IC 080345 (mishandelingen)

Lekkerkerker - Verslag, NIOD, IC 003685, pg 14-17

Location and known strength POW camps, 20.12.44, BuZa, Londens Archief, BB 22C, pg 15

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 163 (Haruyasa Maru)

Schwarz, Otto – Verslag, www.usshouston/stor/ocschwarz/pow/pow/.htm (groep 198 Amerikanen)

Vos, J. - Proces-verbaal, NIOD, IC 062095

Walboom, Leen - Odyssee door Azië, 1997, pg 77, 87; Stabelan 18/2, pg 42

Waslander, H. - Dagboek (familiebezit), pg 127-181 (corvees)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in WW II, 1994, pg 235

Wildeboer, J. - Dai Nippon, NIOD, IC 081806, pg 51

 

 

Naamlijst 223 Nederlanders WO 361 – 2000 (1945)

 

 

Index          Saigon en omgeving      Kampen in Indo-China

 

Java Party 25