Fukuji Maru 3

                                                                                                                                                                     11-10-2013

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Japan

Fukuoka

 

V

25-04-1945

150

 

Korea

Pusan

 

A

25-04-1945

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moekden: Hoten 1B

A

25-04-1945

150

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

 

De Fukuji Maru 3 (veerboot Japan-Korea) vertrok op 25-4-1945 met ongeveer 150 krijgsgevangenen uit de haven van Fukuoka (Japan) naar Pusan (Korea). Aan boord zaten geallieerde officieren uit diverse krijsgevangenkampen.

 

Op 25-04-1945 kwam het schip aan in Pusan. De krijgs­gevangenen gingen vervolgens per trein naar Moekden (Mansjoerije), kamp Hoten 1B, Zheng.

 

NOOT.  Dit was het derde transport van hoog-geplaatste burgerlijke en militaire autoriteiten naar Mansjoe­rije; eerdere transporten vonden plaats met Fukuji Maru 1 en Fukuji Maru 2.

The Fukuji Maru 3 (ferry Japan-Korea) sailed on 25-4-1945 with about 150 POW’s from Fukuoka-harbour to Pusan (Korea). On board were allied officers from different POW-camps.

 

On 25-4-1945 the ship arrived in Pusan. The POW’s were taken by train to Mukden (Manchuria), camp Hoten 1B, Zheng.

 

NOTE. This was the third transport of senior civilian and military authorities to Manchuria; earlier transports took place with the Fukuji Maru 1 and Fukuji Maru 2.

 

 

Literatuur

Backer, Dam – Buigend riet, 1995, pg 146 e.v.

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 157

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in Japan

 

Kampen in Mansjoerije