Soerabaja                    Jaarmarkt                             Java

 

                                                                                                                                                                         16-12-2011

Ligging

De Jaarmarkt lag in het oostelijk deel van de stad, juist aan de westzijde van de spoorlijn. Dit complex van de Soerabaiasche Jaarmarkt-Vereeniging dateert uit 1923; het bestond uit permanente houten paviljoens en aan­grenzende gebouwen van het sportterrein. De hoofdingang bevond zich aan de Cannlaan. Het kamp was om­heind met prikkeldraad en gedek.

 

Kampcommandant

luitenant-kolonel Ashida Shoji

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

kapitein L.Blom (3.1942-4.1943), luitenant-kolonel Van Beusekom (10-11.1942),

kapitein R.Reyers (10.1942-4.1943)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

1942

 

 

 

 

 

08-03-42 (1)

Omgeving

 

1600

1600

kr

03-04-1942

Kragan

 

176

 

kr (2)

xx-04-1942

Madoera

 

400

 

kr

15-04-1942

Sem: Djoernatan

 

450

 

kr

22-04-1942

Malang

 

20

 

ma

24-04-1942

Mag: Instructie-Bat

 

300

3000

kr

28-04-1942

 

Srbj: HBS

176

 

kr (3)

xx-05-1942

 

Vrijgelaten

500

 

kr (4)

18-05-1942

 

Srbj:  Ondaatje-kamp

600

 

kr (5)

xx-05-1942

 

Sem: Djoernatan

100

1600

kr

xx-08-1942

Tjil: Artillerie-kamp.

 

50

 

ma (6)

04-09-42 (7)

Singosari

 

250

 

kr (8)

04-09-42 (7)

Tandjoeng Perak

 

1242

 

kr (9)

04-09-42 (7)

Srbj: HBS

 

1500

 

kr (10)

14-09-1942

Kempetai

 

1

4600

kr

14-10-1942

 

Bat: 10e Bataljon

651

 

kr

16-10-1942

 

Bat: 10e Bataljon

350

 

kr

24-10-1942

 

Bat: 10e Bataljon

800

 

kr

xx-10-42 (11)

 

Omgeving

140

2700

kr,ma

31-10-1942

Timor

 

3

 

kr

07-11-1942

 

Srbj: Broederschool

268

2400

kr (12)

07-11-1942

Srbj: Broederschool

 

155

 

kr (10)

07-11-1942

Srbj: Ondaatje-kamp

 

185

 

kr (10)

12-11-1942

Tjim: 4e en 9e Bat

 

500

 

kr

12-11-1942

Srbj: Broederschool

 

200

 

kr (10)

12-11-1942

Srbj: Ondaatje-kamp

 

150

3600

kr (10)

15-11-1942

 

Srbj: Gevangenis

1

 

kr

02-12-1942

Srbj: Ondaatje-kamp

 

1000

4600

kr

1943

 

 

 

 

 

03-01-1943

Sem: Djoernatan

 

100

 

kr (10)

04-01-1943

 

Bat: 10e Bat, K.Mak.

1100

 

kr (10)

04-01-1943

Srbj: HBS

 

1033

 

kr (8)

04-01-1943

Srbj: HBS

 

240

 

kr (12)

19-01-1943

 

Srbj: Ondaatje-kamp

240

 

kr (12)

05-02-1943

Srbj: CBZ

 

60

 

zkr

06-02-1943

Mal: 8e Bataljon

 

100

 

zkr,vp

10-02-1943

Sem: Djoernatan

 

200

5000

kr (8)

11-4-43 (13)

 

Tjim: 4e en 9e Bat

1160

 

zkr

14-04-1943

Bat: 10e Bataljon

 

1000

 

kr

14-04-1943

Srbj: Ondaatje-kamp

 

150

 

kr (12)

16-04-1943

Srbj: CBZ

 

300

 

kr

16-04-1943

 

Tjim: 4e en 9e Bat

600

 

kr

17-04-1943

Bat: T.Priok-kampen

 

1000

 

kr

17-04-1943

 

Tjim: 4e en 9e Bat

199

 

zkr; kr (13)

20-04-1943

Tandjoeng Perak

 

14

 

zkr

22-04-1943

 

Tandjoeng Perak

13

 

kr

20-4-43 (14)

Tjim: 4e en 9e Bat

 

2000

7500

kr

 

MOLUKKEN-TRANSPORTEN

 

 

 

22-04-1943

 

Har: Haroekoe (14)

2061

 

kr (8)

22-04-1943

 

Cer: Amahei (15)

1036

 

kr (10)

22-04-1943

 

Amb: Liang (16)

1024

 

kr (8)

25-04-1943

 

Flor: Maomere (17)

2069

1300

kr (10)

 

 

 

 

 

 

26-04-1943

 

Tjim: 4e en 9e Bat

393

??

kr,ma

 

 

Overleden

14

??

kr

kr=krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen, vp=verplegers

Bat=Batavia, Mag=Magelang, Mal=Malang, Sem=Semarang, Srbj=Soerabaja, Tjil=Tjilatjap, Tjim=Tjimahi

Amb=Ambon, Cer=Ceram, Flor=Flores, Har=Haroekoe

Bat=Bataljon, HBS=Hogere Burger School, K.Mak.=Kampong Makassar

(1) tot en met 23-03-1942

(2) marinemannen van Nederlandse, Engelse en inheemse afkomst

(3) marinemannen (mogelijk dezelfde als bij noot 2)

(4) inheemse militairen

(6) suikertechnici

(7) tot en met 15-09-1942

(8) Engelsen

(9) Nederlanders en Molukkers

(10) Nederlanders

(11) mei tot oktober 1942

(12) Molukkers

(13) officieren

(14) met de Amagi Maru en de Cho Saki Maru, aankomst 05-05-1943

(15) met de Kunitama Maru 3 , aankomst 30-04-1943

(16) met de Mayahashi Maru en de Nishii Maru 4, aankomst 03-05-1943

(17) met de Tazima Maru, de Tenzio Maru en de Koam Maru, aankomst 09-05-1943

 

Literatuur

Binnaerts, C. – Alles in orde, Heren, 1988 (Flores)

Cowling, Anthony – My life with the samurai, 1996

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 170-171

Korteweg, Kapt. R. – De 1000 van Amahei

Jacobs, L. – De 2200 van Flores, Kamp Y Maoemere 1943-1944

Veenstra, J.H.V. – Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1982

Veer, F.J. en E.E. van der – Een man zonder ring, 1995, pg 25-31

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 84

 

Plattegrond

 

Index          Kampen op Java